Extinderea RDS refuzată din nou

• publicat la: 2 May 2011
Extinderea RDS refuzată din nou

Capitolul Diverse a  inverşunat spiritele in cadrul şedinţei Consiliului Local de vineri,29 aprilie 2011.

Unul din punctele cele mai disputate a fost solicitarea SC  RCS&RDS, de extindere  prin   concesionarea  unei suprafeţe de 5,70 mp din terenul situat pe Calea Armatei Române nr4. Un contract similar de concesiune a mai fost acordat şi în anul 2006 pentru o suprafaţă de 5,33 mp,suprafaţă pe care s-a amenajat actuala intrare.

De la bun început primarul Kovacs a adus la cunoştinţa consilierilor faptul că a introdus  pe ordinea de zi acest  punct la insistenţele firmei în cauză deşi  Consiliul Local  a hotărât că nu va mai acorda nicio aprobare pentru extinderi sau construcţii pe spaţii verzi.

“Având în vedere că nu e vorba de închiderea unui balcon ci de fluidizarea accesului la Casieria unei societăţi ce furnizează servicii către populaţie deci se urmăreşte evitarea aglomeraţiei  ,propun să  se acorde un aviz pozitiv” a dorit să menţioneze consilierul Rusu Marius .

Prezent la şedinţă, şeful Biroului Urbanism din cadrul Primăriei Carei,ing.Eglli Sebastian a precizat că a luat legătura cu societatea în cauză  iar aceasta a afirmat că nu sunt în măsura să îşi caute o altă locaţie,aşa cum s-a sugerat în cadrul şedintei trecute,deoarece  în această perioadă  şi ei sunt afectaţi de criză asemeni majorităţii societăţilor.Societatea  a fost nevoită chiar să renunţe la  o parte din personal .

“ Ştiu că din punct de vedere estetic zona respectivă lasă de dorit dar e bine să luăm în calcul toate datele problemei .Consilierii de faţă vor trebui să ia o hotărâre în acest sens, o hotărâre care să vină şi în sprijinul cetăţenilor dar să ţină seama şi de arhitectura zonei respective” a  precizat Egli Sebastian.

În urma votului,proiectul a întrunit doar şapte voturi favorabile concesionării suprafe’ei de 5mp, numărul lor  fiind însă insuficient  pentru aprobarea extinderii societatii RDS.

Tot în cadrul şedintei de vineri,SC Agrotex SRL Carei a primit aviz favorabil pentru concesionarea  directă a unei suprafeţe de 0,033ha teren pentru amplasara unei  Staţii de reglare şi măsurare presiune gaz.

Consilierii au aprobat în unanimitate solicitarea lui Dragoş Iuditha,de strămutare a chioşcului comercial de pe strada 1  Decembrie 1918 ,pe suprafaţa situată pe Calea Armatei Romane între blocul 15 şi curtea Bisericii Ortodoxe Sf.Dimitrie.

O altă  solicitare adresată consilierilor a venit din partea lui Poosz Ferencz care a dorit scutirea de la plata impozitului şi a taxelor locale pentru imobilul de pe strada Someş nr.34.Acesta a motivat solicitarea prin faptul că deşi a dobândit imobilul în baza unui Contract de vânzare-cumpărare în 2003, în casa în discuţie au locuit până în prezent un număr de 7 familii  care au adus grave prejudicii imobilului,neexistând niciun contract de închiriere cu aceste familii.Mai mult, pe perioada utilizării acestui spaţiu de către aceste familii ,proprietarului nu i-au fost achitate niciun fel de drepturi băneşti.

Deşi de  la data respectivă Poosz Ferencz a depus o solicitare similară, aceasta nu a primit aviz favorabil de la Consiliul local din acea perioadă .Ca urmare,proprietarul a  contestat la Judecătorie această decizie de consiliul,obţinând un aviz favorabil in baza căruia a fost introdusă pe actuala ordine de zi această doleanţă.

redacţia

Lasati un comentariu