Liceenii pot opta pentru o nouă disciplină de studiu

• publicat la: 4 May 2011
Liceenii pot opta pentru o nouă disciplină de studiu

Potrivit Mediafax, elevii de liceu din România vor putea opta, începând cu anul şcolar 2011-2012, pentru disciplina “Dezbatere, oratorie şi retorică”, materie care poate fi studiată o oră pe săptămână, pe durata unui an şcolar, indiferent de profilul sau specializarea liceului.

Potrivit Ministerului Educaţiei, introducerea acestei discipline în curriculumul la decizia şcolii vizează dezvoltarea deprinderilor elevilor de gândire analitică şi de exprimare personală, cultivarea toleranţei fată de pluralismul opiniilor, precum şi dezvoltarea capacităţii de abordare transdisciplinară a problematicii supuse analizei şi dezbaterii

Totodată, disciplina opţională “Dezbatere, oratorie şi retorică” are ca scop încurajarea gândirii critice şi flexibile, a autonomiei în gândire, a atitudinii pozitive faţă de comunicare, a toleranţei faţă de valorile, opiniile şi argumentele celorlalţi, precum şi a participării la viaţa socială fundamentată pe opinii şi acţiuni întemeiate, mai informează Mediafax.

Lasati un comentariu