Parteneriate pentru tineri

• publicat la: 29 June 2011
Parteneriate pentru tineri

Rata şomajului in rândul tinerilor atinge un nivel ingrijorător in ţările Uniunii Europene, acestea aflându-se in faţa unei provocări majore in privinţa incluziunii sociale a tinerilor, România nefăcând excepţie de la această situaţie. In această direcţie Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala SATU MARE partener în cadrul proiectului “Întărirea capacităţii societăţii civile de a promova iniţiative pentru incluziune socială”, implementat de Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC), a organizat conferinţa regională Dezvoltarea parteneriatelor pentru incluziune socială. Tinerii şi politicile de ocupare în Regiunea Nord Vest.

Evenimentul a avut loc la sediul  Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” începând cu ora 11 şi a beneficiat de prezenţa reprezentantilor autorităţilor publice şi ai societăţii civile de la nivel local din Satu Mare.

Prilejuită de lansarea, la nivel regional, a raportului Tinerii in România: demersuri de incluzuine socială, conferinţa a marcat, totodată, incheierea proiectului “Intărirea capacităţii societăţii civile de a promova initiative pentru incluziunea socială:, implementat de Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni in parteneriat cu LADO SATU MARE, alături de alte 14 ONG-uri din România.

Conform datelor colectate de la nivel regional, problema cea mai des întâlnită în rândul tinerilor este aceea a slabei corelări între pregătirea formală dobândită şi oferta de pe piaţa muncii.

Rata şomajului in ţara noastră este chiar mai mare decât rata somajului medie in ţările Uniunii Europene, astfel ajungând si până la 25%, fapt ce este ingrijorător mai ales pentru faptul că situatia se păstrează de o perioadă lungă de timp.

In ceea ce privesc strategiile privind ocuparea tinerilor in regiunea de nord-vest propuse de echipa de proiect acestea sunt creşterea capacităţii institutiilor publice de colectare, analiza si capitalizare a datelor in domeniul ocupării, dezvoltarea parteneriatelor pentru educatie public-privat la nivel local in vederea creşterii angajabilităţii, dezvoltarea echilibrata a pieţii muncii din regiune in raport cu clivajele rural-urban si pe ramuri ale economiei si stimularea antreprenoriatului in rândul tinerilor.

La intrebarea cât va mai dura până când vor trebui să mai aştepte tineri ca să poată beneficia de aceste facilităţi, preşedintele LADO, Olimpia Neagu ne-a declarat că acest proces din păcate va mai dura.

Prezent la conferinţă, viceprimarul Adrian Albu i-a indemnat pe tineri  să nu urmărească numai avantajele băneşti in momentul in care işi caută un loc de muncă si să fie mai interesati de satisfacţia oferită de locul de muncă si perspectiva promovării la locul de muncă.

sursa TV1SM

Lasati un comentariu