Învățământul din România, în nelegalitate

• publicat la: 10 October 2011
Învățământul din România, în nelegalitate

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ atrage atenția Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului că în data de 8 octombrie 2011 a expirat termenul pentru publicarea în Monitorul Oficial a metodologiilor de aplicare a Legii Educației Naționale. Reamintim că potrivit art. 361 alin 6 “În termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elaborează metodologiile, regulamentele și celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi și stabilește măsuri tranzitorii de plicare a acesteia” . LEN a intrata în vigoare la data de 9 februarie 2011.

Lipsa metodologiilor plasează sistemul de învățământ în nelegalitate, acesta continuând să funcționeze în baza unor ordine de ministru ce fac trimitere la legi abrogate (Legea învățământului nr.84/1995, Statutul personalului didactic- Legea nr. 128/1997) Concret, fără aceste metodologii nu se pot constitui consorțiile școlare, nu pot fi acordate burse elevilor din învățământul preuniversitar, nu pot fi elaborate manualele și nici nu poate fi realizată evaluarea metodico-științifică a acestora, nu pot fi organizate examenele de certificare a calificărilor profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului, nu poate fi organizat concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ etc.

MECTS nu face altceva decât să demonstreze, încă o dată, că este capabil doar de perturbarea activității educaționale prin deciziile lipsite de coerență pe care le-a luat de-a lungul timpului. Mai mult decât atât, reprezentanții acestei instituții nu sunt în stare să aplice nici măcar actele normative pentru care s-au “zbătut”.

comunicat FSLI

Lasati un comentariu