Vezi cum se dă admiterea la ASE in 2012

• publicat la: 28 December 2011
Vezi cum se dă admiterea la ASE in 2012

Academia de Studii Economice a stabilit deja programul de inscrieri la concursurile de admitere din 2012. Inscrierile pentru concursul de admitere la studii de licenta la forma de invăţământ cu frecvenţă la Academia de Studii Economice (ASE) se vor desfăşura intre 17 si 21 iulie 2012.

Pe data de 23 iulie se va susţine proba lingvistică pentru candidatii inscrisi la programe cu predare in limbi străine.

Potrivit deciziei Senatului ASE, inscrierile pentru concursul de admitere la programele de licenţă la forma de invăţământ la distanţă pentru anul universitar viitor se vor face intre 16 si 20 iulie si 23 si 27 iulie.

In cea de-a doua sesiune de admitere la programele de licenţă  la forma de invăţământ la distanţă pentru anul universitar viitor se vor face intre 10 si 13 septembrie.

Pentru anul universitar 2012-2013 ASE oferă pentru programele de licenţă  la forma de invatamant cu frecventa 2.700 de locuri sustinute de la buget si 1.435 locuri cu taxa si 18 locuri pentru cetăţenii din Republica Moldova absolventi de licee din România.

Pentru forma de invatamant la distanţă ASE va scoate la concurs un număr de 820 de locuri pentru anul universitar 2012-2013.

ASE precizează că pentru candidatii proveniti din România si din alte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elveţiene taxa de inscriere pentru admitere la invatamantul de licenta cu frecventa este de 100 de lei, in această taxă fiind incluse primele două optiuni.

“Candidatii care vor să isi exprime mai mult de două optiuni vor plăti in plus câte 20 de ei pentru fiecare optiune exprimată”, sustin reprezentantii institutiei de invatamant superior.

Totodata, la invatamantul la distanta taxa este unică, de 100 de lei, indiferent de numarul optiunilor solicitate de catre candidat.

Pentru candidatii proveniti din state care nu fac parte din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana, la invatamantul de licenta cu frecventa si la distanta taxa este unica, de 220 de euro.

Vor fi scutiti de plata taxei de inscriere, o singura data, numai pentru primele doua optiuni si pentru o singura forma de invatamant, urmatorii candidati: orfani de ambii parinti, tineri proveniti din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic aflat in activitate, angajatii pe perioada nedeterminata in ASE sau copiii acestora, copiii pensionarilor, fosti angajati ai ASE.

Taxa de scolarizare este identica atat pentru forma de invatamant cu frecventa, cat si pentru forma de invatamant la distanta. Pentru studentii de la forma de invatamant la distanta se deduc 250 de lei pe an pentru procurarea manualelor universitare.

ASE precizeaza ca taxa de scolarizare pentru anul universitar 2012-2013 este de 3.000 de lei pe an pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.

Pentru cetatenii straini, altii decat cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene, sau cetatenii romani cu rezidenta permanenta in strainatate, taxa de studii este de 220 de euro pe luna.

“Pe parcursul anilor de studiu nu se acorda scutiri sau reesalonari de taxe de scolarizare”, subliniaza conducerea ASE.

sursa ziare.com

Lasati un comentariu