Precizări în legătură cu reglementările legale în vigoare privind înmatricularea autovehicolelor

• publicat la: 5 February 2013
Precizări în legătură cu reglementările legale în vigoare  privind înmatricularea autovehicolelor

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor şi pentru prevenirea unor interpretări eronate sau confuzii legate de reglementările legale în vigoare privind înmatricularea sau transcrierea autovehicolelor rutiere, Instituţia Prefectului face câteva precizări având în vedere faptul că au reintrat în vigoare prevederile art. 2 lit.i. , art.4 alin.2 , art.5 alin.1 din legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule , care au fost suspendate conform OUG nr.1/2012.

Obligaţia de plată a taxei intervine:

a)       cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România (prima înmatriculare în România, vehicul nou sau uzat importat);

b)      la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri prevăzute de  Legea nr.9/2012;

c)       la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea reziduală a taxei, conform prevederilor art. 7 din Legea nr.9/2012;

d)      cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.

Conform art. 3 din Legea nr.9/2012, sunt exceptate de la plata taxei următoarele vehicule:

a) autovehiculele aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) autovehiculele destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri;

d) autovehiculele destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor.

Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap. Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului.

În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici.

Conform art. 8 din Legea nr.9/2012, taxa nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt:

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;

b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică;

c) confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.

Cetăţenii care doresc să- şi înmatriculeze sau să- şi transcrie un autovehicol, care nu se află în cazurile prevăzute la excepţii sau scutiri, trebuie să se prezinte în prealabil la administraţia fiscală de domiciliu pentru a solicita plata taxei speciale/taxei pe poluare sau o adeverinţă din care să rezulte că a fost achitată taxa specială/taxa pe poluare şi nu s-a solicitat în instanţă recuperea acesteia.

Adeverinţa prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule sau a valorii reziduale a taxei se eliberează numai pentru autovehiculele înmatriculate în România după 1 ianuarie 2007.

La transcrierea autovehiculelor înmatriculate pentru prima dată în România anterior datei de 01.01.2007, se va solicita dovada de plată a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu excepţia celor care fac parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite. Nu se plăteşte taxa în cazul contractelor de leasing iniţiate înainte de 01.01.2007 şi a căror încheiere se finalizează după această dată.

În cazul în care din cuprinsul adeverinţei rezultă că taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule sau valoarea reziduală a fost restituită, solicitantul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate a autovehiculului aflat în această situaţie va achita taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Taxa va fi achitată şi în cazul autovehiculelor înmatriculate după data de  01.01.2007, cu scutire de la plata taxei speciale sau pe poluare în baza unor hotărâri judecătoreşti.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la numărul de telefon 0361/808070.

comentarii

de kovacs antal (puha) la 5 February 2013 - 22:39

ponta a promis ca va scoate taxa de poluare…..

de pavel la 5 February 2013 - 22:52

si kovacs a promis ca va fi primar pentru toti nu numai pentru tulipani magyari.
tot la bucuresti va uitati da voi va acoperiti falitii vostri cu povesti nemuritoare.e plictiseala mare la germania sau acolo nu se poate spune nimic de guvern ca vine merkel si te ia pe sus?.macar doua luni ar fi buna merkel si la carei pana ne scapa de asta care cheltuie mai mult decat aduce ca si asa nu e din punga lui,genau,.oder….?

de kovacs antal (puha) la 5 February 2013 - 23:19

pavel sau cine esti?! primesti procente din incasari? tucul-ai pe ponta….merkel ar fi buna si la bucuresti….ce legatura are merkel sau kovacs cu promisiunea de anulare a taxei????

de pavel la 6 February 2013 - 07:27

pentru puha totul se reduce la procente?
ai pierdut din vedere procentele de la taxa de paragina pe care kovacs a dat-o pentru careieni sau impozitul pentru caini.
daca nu erau si alti consilieri inafara de ai tai ramaneam cu taxele pe cap fara ca cineva din guvern sa stie ceva de asta.

de kovacs antal (puha) la 6 February 2013 - 22:28

pavel,dar te rog spune-mi ,ce legatura are kovacs cu taxa auto????

de emil la 6 February 2013 - 23:27

puha, vezi ca iar ai comis-o cu limba romana! poate ai vrut sa spui “tuca-l-ai”, dar ai spus tucu-l-ai (evident, am corectat “tucul-ai”), ceea ce inseamna – dupa forma verbului, ca tu vrei sa-l tuci pe Ponta. nu e inca timpul trecut!

de pazea la 6 February 2013 - 23:45

puha, vezi ca pe aici sunt mari cunoscatori de gramatica la limbii rromane,pazeste-te.

Lasati un comentariu