Se mai poate reconstitui Dreptul de Proprietate! Legea 231 din 2018 intră în vigoare din 9 august

• publicat la: 8 August 2018
Se mai poate reconstitui Dreptul de Proprietate! Legea 231 din 2018 intră în vigoare din 9 august

Începând  cu data de 9 august 2018, va intra în vigoare Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Conform acesteia,  în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare, persoanele fizice şi juridice pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate privind suprafaţa de teren aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora care sunt evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în  lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

Iar în cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate, astfel: dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale,  dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi şi nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

În acest sens persoanele interesate pot depune cereri la comisiile locale de fond funciar care vor înfiinţa un registru în care vor fi înregistrate  cererile depuse în temeiul Legii nr. 231/2018.

comentarii

de ioan la 19 August 2018 - 11:39

in baza acesteilegi se poate cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren etravilan care nu a fost cerut in baza legi18

de costache la 20 August 2018 - 20:22

In baza noii legi nr.231/2018 pot solicita un teren padure pe care nu l-an solicitat conform legea 169/1997 si legea nr.1/2000 pentru ca nu am stiut de existenta acestei paduri, afland de ea anul trecut.
Pot solicita padurea ?

Lasati un comentariu