Guvernul a format un grup de lucru din miniştri care să stabilească strategia fiscală până la 20 mai

• publicat la: 16 martie 2010
Guvernul a format un grup de lucru din miniştri care să stabilească strategia fiscală până la 20 mai

Strategia fiscal–bugetară pentru perioada 2011–2013, prevăzută în legea responsabilităţii fiscale, va fi elaborată de un grup de lucru format aproape exclusiv din miniştri, conduşi de către cel al Finanţelor, documentul urmând să fie definitivat şi prezentat Guvernului spre aprobare până la 20 mai.

Grupul de lucru va fi format din miniştrii Finanţelor (ca preşedinte), Administraţiei, Transporturilor, Mediului, Educaţiei, Apărării, Dezvoltării, Economiei, Agriculturii, Muncii şi Justiţiei, precum şi din preşedinţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Casei Naţionale de Pensii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Comisiei Naţionale de Prognoză, Institutului Naţional de Statistică şi secretarul general al Guvernului.

În grupuri de lucru sectoriale vor fi incluşi şi reprezentanţi ai partenerilor sociali, mediului academic şi universitar, conform unei hotărâri de Guvern.
Ministrul Finanţelor este obligat să-l informeze în scris pe primul-ministru asupra deciziilor adoptate în cadrul grupului.

Conform calendarului de elaborare a strategiei, până la 22 martie vor fi estimate indicele preţurilor de consum şi cursul de schimb al monedei naţionale pe termen mediu, până la 26 martie vor fi prognozate datoria publică şi necesităţile de finanţare din surse interne şi externe, iar până la 15 aprilie va fi prezentat un scenariu de bază al evoluţiilor bugetare pe termen mediu.

Termenul limită stabilit pentru definitivarea strategiei fiscal-bugetare şi prezentarea acesteia Guvernului spre dezbatere şi aprobare este 20 mai.

Conform proiectului de lege privind responsabilitatea fiscală, până la data de 30 mai a fiecărui an Guvernul trebuie să prezinte Parlamentului o strategie fiscal-bugetară pentru următorii trei ani, împreună cu declaraţia de răspundere, iar în termen de o lună Parlamentul va aproba limitele privind soldul total şi cheltuielile de personal obligatorii pentru următorii doi ani.

Strategia fiscală guvernamentală va include atât priorităţile în materie de cheltuieli şi argumentarea acestora în detaliu, cât şi o explicaţie a modului în care Executivul intenţionează să îşi îmbunătăţească politica faţă de mediul de afaceri.

La începutul mandatului unui nou Guvern, acesta va anunţa dacă prin programul său se încadrează în ultima strategie fiscală aprobată de Parlament sau trebuie să elaboreze un nou document.

(Sursa: MEDIAFAX)

Lasati un comentariu