Medicamentele pentru afecţiuni oncologice, eliberate din 1 iulie prin farmaciile cu circuit închis

• publicat la: 23 martie 2010
Medicamentele pentru afecţiuni oncologice, eliberate din 1 iulie prin farmaciile cu circuit închis

Eliberarea medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice incluşi în Programul naţional se va face, din 1 iulie, prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare prin care se derulează programul, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern.Ministerul Sănătăţii a supus dezbaterii publice, pe site-ul instituţiei, proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010. Prin acest proiect hotărâre sunt stabilite modalităţile de asigurare cu medicamente şi materiale sanitare din cadrul programelor naţionale de sănătate.

Potrivit proiectului, eliberarea medicamentelor specifice cu administrare parenterală necesare pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice incluşi în Programul naţional de oncologie se va face, începând din 1 iulie, prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează programul.

Iniţiatorii proiectului menţionează, în nota de fundamentare a proiectului de act normativ, că această măsură este necesară pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice alocate cu această destinaţie.

Totodată, proiectul prevede prelungirea până la sfârşitul acestui an, prin acte adiţionale, a valabilităţii contractelor de comodat încheiate între Direcţiile de sănătate publică şi cabinetele medicilor de familie privind atribuirea în folosinţă gratuită a tehnicii de calcul şi a programelor informatice, astfel încât acestea să poată fi folosite în continuare pentru monitorizarea beneficiarilor programelor de sănătate, precum şi pentru derularea unor programe naţionale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie.

Prin proiectul de hotărâre sunt incluse noi programe şi subprograme în structura programelor de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii. Astfel, subprograme propuse sunt cele privind tratamentul bolnavilor cu tuberculoză, tratamentul invaziv al infarctului miocardic acut, cel privind monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice, cel de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale, precum şi programul naţional de monitorizare activă a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi de ambulaţie.

De asemnea, proiectul de HG vizează, ca noutate, extinderea Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului, în sensul introducerii în structura acestuia a unor noi intervenţii de sănătate, cum ar fi promovarea alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copil, asigurarea sănătăţii orale a copiilor şi şcoala mamei.

Iniţiatorii proiectului precizează că pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate a fost prelungită aplicabilitatea HG 367/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, a fost prelungit pentru primul trimestru al acestui an şi Ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009, privind normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009.

Proiectul de act normativ va fi în dezbatere publică până în 21 aprilie.

(Sursa: MEDIAFAX)

Lasati un comentariu