200 € de la Guvern pentru un calculator, pentru elevii şi studenţii fruntaşi. Media generală, absenţele, şi „veniturile potenţiale” ale familiei sunt criterii de departajare

• publicat la: 13 aprilie 2010
200 € de la Guvern pentru un calculator, pentru elevii şi studenţii fruntaşi. Media generală, absenţele, şi „veniturile potenţiale” ale familiei sunt criterii de departajare

Cabinetul Boc a introdus o serie de condiţii pentru ca elevii şi studenţii nevoiaşi să poată primi ajutorul financiar de 200 de euro în vederea achiziţionării unui calculator.

Potrivit Hotărârii de Guvern, publicată luni seară în Monitorul Oficial, stabileşte ce acte trebuie depuse de elevii ce solicită sprijin financiar, precum media generală şi absenţele. Mai exact, cererea va trebui însoţită şi de o adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior, o adeverinţă din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior – pentru toţi elevii, cu excepţia clasei I – şi încă o adeverinţă din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior.

Ce venituri se iau în calcul

Actul normativ aprobat de Guvern prevede că la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile acestora în luna precedentă, cu excepţia alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Mai mult, în HG mai prevede că “în cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora”. Rezultatele la învăţătură vor constitui principalul criteriu de departajare, în cazul în care elevii sau studenţii au venituru egale. Vor fi luate în calcul, în ordine: media generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate, pentru elevi, respectiv obţinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior, pentru studenţi.

Calendarul programului

Cererile de acordare a sprijinului financiar trebuie depuse până la 21 aprilie, iar bonurile valorice vor fi eliberate în intervalul 24 iunie-30 iulie. Calculatoarele pot fi achiziţionate între 24 iunie şi 31 august, iar operaţiunea de decontare către agenţii economici va fi derulată în perioada 23 iulie-30 noiembrie.

Paul S.

Lasati un comentariu