Şedinţe publice de repartizare a cadrelor didactice titulare care solicită pretransfer sau transfer pentru restrângere de activitate, sesiunea – mai 2010

• publicat la: 30 aprilie 2010
Şedinţe publice de repartizare a cadrelor didactice titulare care solicită pretransfer sau transfer pentru restrângere de activitate, sesiunea –  mai 2010

Conform Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (Anexa la Ordinul MECI nr.5885/10.11.2009), pretransferarea personalului didactic titular, la cerere şi transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare se realizează în 3-5 mai 2010, la Grup Școlar ”Constantin Brâncuși” Satu Mare, conform graficului din fişierul ataşat.

Graficul poate fi consultat de asemenea la avizierul Inspectoratului Școlar Județean și pe site-ul ISJ www.isj.sm.edu.ro (secțiunea Pretransfer 2010).

Ordinea de efectuare este transferul pentru restrângere de activitate şi apoi a pretransferărilor în aceeaşi şedinţă publică, în ordinea descrescătoare a punctajului.

Următoarea etapă este detaşarea în interesul învăţământului, pentru care în perioada 12-19 mai 2010, se vor înregistra la ISJ, solicitările unităţilor de învăţământ.

Mariana Brumboiu

Consilier de imagine

mariana.brumboiu@isj.sm.edu.ro

Lasati un comentariu