Adio taxe de reziliere unilaterală a contractelor de furnizare de servicii de telefonie mobilă, cablu TV şi internet.

• publicat la: 21 iulie 2010
Adio taxe de reziliere unilaterală a contractelor de furnizare de servicii de telefonie mobilă, cablu TV şi internet.

A intrat în vigoare modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Contractele cu furnizorii de servicii de telefonie, cablu, internet pot fi reziliate unilateral de către consumatori fără plata unor sume consistente care erau impuse de către prestatorii de astfel de servicii.

Aşa cum remarcam intr-un articol anterior şi prin care semnalam faptul că aceste clauze abuzive se regăsesc in foarte multe contracte de furnizări de bunuri şi servicii nu numai in cele de credit, iată că a venit momentul ca şi aceşti operatori să se supună voinţei consumatorului iar calitatea serviciilor să facă diferenţa pe viitor iar noi să putem alege fără constrangere cine ne furnizează acel serviciu in parametri cât mai normali şi in condiţii de concurenţă reală.

De cele mai multe ori, operatorii telecom solicită taxe pentru rezilierea contractelor înainte de termenul agreat iniţial. Orange, numărul unu pe telefonie mobilă, solicită o taxă egală cu valoarea abonamentului înmulţită cu numărul de luni rămase până la expirarea contractului. Vodafone solicită o taxă de 150 de euro. Cosmote solicită taxe de reziliere cu valori cuprinse între 100 şi 800 de lei, în funcţie de perioada rămasă până la finele contractului.

Astfel, începând din data de 19 iulie, când această Lege a fost publicată în Monitorul Oficial, clauzele de genul „în cazul în care clientul reziliază în mod unilateral contractul de faţă, acesta se obligă la plata unei penalităţi în sumă de X lei” sunt considerate abuzive şi în consecinţă pot fi denunţate de cei vizaţi.

Mai exact, prin Legea susmenţionată anexa la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, se modifică la punctul (1), litera j) şi va avea următorul cuprins:

1) Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:

„j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:

– comerciantul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e) (n.r. clauzele care dau dreptul comerciantului să modifice unilateral, fara acordul consumatorului, datele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu);

– comerciantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;

– comerciantul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale (n.r. prevedere legală nouă);”.

Dreptul la justă despăgubire, neafectat de denunţul unilateral
De asemenea, aceeaşi Lege, intrată în vigoare începând din data de 19 iulie 2010, modifică şi articolul 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată în 24 martie 2008.

Astfel, modificarea articolul 84 din Legea nr. 296/2004 are următorul cuprins:

Dreptul consumatorului la denunţarea sau rezilierea contractului nu poate fi anulat sau restrâns de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, în cazurile prevăzute de lege, aceasta fiind considerată nulă de drept. Drepturile părţilor referitoare la o justă despăgubire nu vor fi afectate în cazul denunţării unilaterale.”

Ec. Mihaela Magdalena Huma

Lasati un comentariu