Pensionarii careieni, “o pierdere de timp cu traseul ” pentru CJP

• publicat la: 5 iulie 2010
Pensionarii careieni, “o pierdere de timp cu traseul ” pentru CJP

“Până in august 2009 a funcţionat o locaţie neavizată la Carei, legată de către instituţia care coordonează activitatea însă s-a decis ca acele persoane care lucrau acolo să-şi desfăşoare activitatea în Satu Mare. Această măsură a fost luată ca urmare a faptului că nu aveau posibilităţi necesare la nivel informatic, nici buget în sensul dotării casei locale cu toată aparatura necesară, clădirea era plină de igrasie, fiind nevoie de  mulţi bani pentru o igienizare completă, iar în momentul de faţă nu sunt fonduri”,  a declarat pentru www.buletindecarei.ro doamna director a Casei Judetene de Pensii, Eugenia Sabou.

“Era un consum mare,continuă dânsa,  pierdere de timp cu traseul,  înregistrările, verificări cu privire la întocmirea corectă a dosarelor, deciziile de pensii erau emise după 5-6 luni şi risc.  La început au fost multe nemulţumiri, însă acestea s-au rezolvat, programul audienţelor la Carei se desfăşoară în fiecare joi între orele 10-14, deci nu sunt defavorizaţi. Dacă la început se prezentau şi peste 100 de pensionari, acum s-a ajuns la un numar  de 20-25 de persoane pe săptămână. Procedura de soluţionare a cererilor decurge în termen de maxim o  lună- o lună jumate, iar deciziile se trimit prin poştă sau se pot lua personal”.

Ce nu menţionează  dânsa este că această locaţie, a fost oferită cu titlu gratuit de către Primăria Carei incă din 1997 ,cu scopul de  a uşura puţin viaţa pensionarilor careieni . Dnul Adrian Oşan , şef spaţiu locativ din Primăria Carei  afirmă că aceasta nu este singura locaţie oferită Oficiului de Pensii pentru a-şi menţine deschis la Carei un birou permanent.

Se pare că cei dela Satu-Mare nu consideră necesară existenţa unei extensii a oficiului de pensii, in condiţiile in care acesta ar deservi nu numai Careiul ci şi localităţile de pe raza acestuia, ce insumează multe mii de pensionari( unii handicapaţi sau cu vârste foarte inaintate).

Motivul invocat “ de locaţie neavizată, de prezenţa igrasiei, de lipsa dotărilor şi pierderi de timp cu traseul” este  pueril iar in condiţiile actuale de trai din România , putem spune că e lipsit de cea mai elementară urmă de bun simţ. Oare toţi cei din conducerea oficiului de pensii s-au născut in case “avizate”, dotate cu aparatură de vârf şi au dus o viaţă lipsită de griji, scutită de orice efort, de grija zilei de mâine?Părinţi  şi bunicii lor sunt scutiţi de orice frământări şi işi duc bătrâneţea liniştită pe coline inflorite scăldate de soare?

In Carei  nu toţi pensionarii dispun de locuinţe decente, dotate cu aparatură care să le faciliteze o viaţă confortabilă.Unii stau in locuinţe cu igrasie, nu de plăcere ci pentru că nu işi permit o igienizare minimă a spaţiului lor de locuit, şi trăiesc de pe o zi pe alta! Si in aceste condiţii , sunt plătitori de impozite !

Si ei nu dispun de ajutorul voluntar al primăriei pentru remedierea acestor condiţii de trai. Totuşi merg mai departe. Nu au la dispoziţie o altă variantă.Pentru ei, “pierderea de timp” nu este contabilizată. 

La nivelul Judeţului Satu Mare sunt inregistraţi un număr de  de 88.450  pensionari dintre care: 1.250 au pensie de invaliditate de gradul I (cele mai grave boli: Sida, TBC, cancer, etc.), 12.786 de gradul II, 12.742 de gradul III, 51.700 pensii pentru limita de vârsta şi peste 10.000 pensii de urmaş. Din numărul total de pensii 12.750  sunt sub  350 lei.

Date  strict pentru municipiul Carei  nu am obţinut , deşi am solicitat.

Fără bilete de tratament pentru pensionari în lunile iulie şi august

Referitor la biletele de tratament, reprezentanţii conducerii CJP au precizat că au beneficiat de bilete de tratament în lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie un număr de 2117 pensionari, în una din staţiunile balneoclimaterice din ţară. Repartizările s-au făcut după hotărârea Casei Naţionale de Pensii. Biletele de tratament pentru lunile iulie şi august nu se vor acorda pentru că nu s-au încheiat contracte cu furnizorii pentru niciun judeţ. Cererile trebuiau depuse înainte cu 40 de zile. Au prioritate la bilete pensionarii care în ultimii doi ani nu au fost în staţiuni precum şi cei care sunt pensionari de invaliditate. Alte criterii care vor sta la baza acordării biletelor de tratament sunt categoriile de pensii și cuantumul acestora. Pentru persoanele asigurate se va lua în considerare nivelul venitului lunar brut. În cazul persoanelor cu handicap se va ține seama de gradul de handicap și cuantumul veniturilor realizate. În funcție de aceste criterii fiecărui solicitant i se va acorda un punctaj cu care va intra pe lista cu cererile. Solicitantul poate opta pentru cel mult trei stațiuni.

În cazul decesului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoana care poate fi, după caz, soţul supravietuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul,sau persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Acte necesare pentru obţinerea ajutorului de deces:

  • cerere tip (pentru persoanele asigurate cu contract sau declaraţie de asigurare) sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
  • certificat de deces – original şi copie;
  • actul de identitate al solicitantului – original si copie;
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul; actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator – original si copie;
  • acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
  • certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

Suma acordata este de 1.836 lei.

Refugiaţii intră in categoria celor  ce primesc indemnizaţii, au anumite facilităţi, gratuitate la bilete de tratament în limita numărului de locuri disponibile, în funcţie de fondul alocat.

Persoanele cu handicap primesc şi ele  o indemnizaţie, în funcţie de gradul de handicap şi de vechimea  în muncă.

Ceea ce a  ţinut să ne mai precizeze doamna director Eugenia Sabou a fost  că dosarele pentru pensiile anticipate se preiau în continuare, dosarele se soluţionează în maxim 30 de zile, în cazul dosarelor incomplete durează mai mult.

 Andrada Vasile

Daniela Ciută

 

comentarii

de vector la 5 iulie 2010 - 15:06

EXCELENT ARTICOL!Pina cind isi vor mai bate jocul guvernantii portoca(na)lii de cei aflati la pensie(si nu numai)?

de Gabi D la 5 iulie 2010 - 19:08

Cu adevarat,articolul are sare si piper si din el se pot extrage lucruri utile pentru cei cu probleme(cum ar fi decesul).Sunt de acord pentru infiintarea unui punct de lucru la Carei,care sa nu -i mai poarte pe pensionari la Satu Mare,chiar daca exista zi de audienta…

Lasati un comentariu