Nereguli la service-urile auto

• publicat la: 12 august 2010
Nereguli la service-urile auto

În urma controalelor desfăşurate de Oficiul Pentru Protecţia Consumatorilor referitoare la  verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la service-urile auto s-au verificat 11 operatori service, dintre care la 7 operatori economici s-au aplicat amenzi în valoare de 16000 lei iar 4 operatori au fost sancţionaţi cu avertisment, a declarat directorul Valentin Breban. 

 Cu ocazia controlului a fost verificată legalitatea funcţionării şi s-a constatat că 3 operatori  service  nu deţineau autorizaţie tehnică de funcţionare emise de Regia Autonomă Registrul Auto Român. S-a mai urmărit dacă piesele de schimb sunt însoţite de documente de atestare a calităţii şi certificate de garanţie.

Pentru a preveni situaţiile neplăcute OPC pune la dispoziţia cetăţenilor câteva sfaturi  de care să ţină cont pe viitor.

–          Înainte de a lăsa autoturismul într-un service, asiguraţi-vă că service-ul funcţionează legal şi este autorizat de RAR pentru această activitate.

 –          Informaţi-vă în prealabil asupra tarifelor înainte de a lăsa autoturismul şi nu ezitaţi să solicitaţi un deviz estimativ al intervenţiei. Service-urile sunt obligate să afişeze preţurile cu TVA într-o manieră vizibilă şi lizibilă în zona de recepţie a clientelei şi să precizeze modul de calcul utilizat 

–          Service-ul este obligat să furnizeze o factură emisă în dublu exemplar, originalul fiind dat clientului însoţit de chitanţă sau chitanţa eliberată de POS (la plata cu card).

 –          Solicitarea unui deviz vă ajută să estimaţi costurile şi nu vă angajează. Devizul trebuie să conţină descrierea precisă a lucrărilor care se vor efectua, costul manoperei, lista pieselor de schimb necesare, termenul de reparaţie, durata de valabilitate a devizului. Dacă devizul este semnat de ambele părţi, acesta se poate transforma într-un contract comercial şi trebuie să se emită o notă de comandă pentru reparaţie. 

–          Nota de comandă  se redactează pe un formular cu antetul societăţii şi trebuie să cuprindă: data, identitatea clientului, tipul/modelul autovehiculului şi kilometrajul, natura exactă a reparaţiilor de efectuat, costul probabil al acestor intervenţii, durata imobilizării autovehiculului. 

–          Este important ca cele două părţi să consemneze în scris toate informaţiile pentru a evita discuţiile la preluarea vehiculului, dacă veţi constata pagube sau lipsa unor accesorii.

 –          Pentru piesele de schimb din stocurile proprii utilizate de service la reparaţie se acordă garanţie.

 –          Service-ul este depozitarul autoturismului care îi este încredinţat. Pe timpul reparaţiei, costurile sunt suportate de service dacă automobilul este furat sau deteriorat în plus faţă de recepţia efectuată.

– Service-ul are obligaţia să vă restituie piesele înlocuite, cu excepţia acelora care sunt utilizate la reparaţie în perioada garanţiei.

  – Service-ul este responsabil de accidentele care pot surveni în interiorul spaţiului de lucru, cu condiţia ca nicio neglijenţă să nu fie imputată clientului.

 –          În cazul existenţei unei nemulţumiri privind reparaţia efectuată, consumatorii trebuie să încerce întâi o rezolvare pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, se pot adresa structurilor teritoriale ale ANPC cu o reclamaţie în scris, însoţită de copii ale documentelor probatorii: factura-chitanţa, certificat de garanţie, notă de comandă etc.

Andrada Vasile

Lasati un comentariu