Sistem informatic integrat al județului Satu Mare

• publicat la: 26 august 2010
Sistem informatic integrat al județului Satu Mare

Proiectul ”Sistem informatic integrat al Județului Satu Mare realizat la nivelul Consiliului Județean pentru facilitarea accesului electronic al cetățenilor și instituțiilor la serviciile administrative”, a fost selectat și aprobat pentru co-finanțare cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională, finanțarea nerambursabilă fiind de 2.180.058.02 lei. Valoarea totală a proiectului este de 3.672.374,08 lei.

Proiectul propune realizarea şi implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul Consiliului Judeţean Satu Mare, prin crearea unui portal interactiv cu facilităţi de administraţie cu 6 module cu scopul relaţionării cât mai rapide şi facile între cetăţeni şi instituţii, oferirea a 7 servicii online la nivelul 5 de sofisticare în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor furnizate în prezent. El a fost depus la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Prin acest proiect se dorește punerea la dispoziție a serviciilor administrative prin mijloace electronice, respectiv de a crea beneficii atât pentru utilizatori (cetățeni și mediul de afaceri), cât și pentru administrația publică.

Obiectivele strategice ale proiectului sunt:

·         Creșterea eficienței și capacității administrației publice locale din toate localitățile ce se află în  relație cu Consiliul Județean Satu Mare;

·         Atragerea de noi vizitatori și investitori prin capacitatea de a oferi servicii informative variate;

·         Atragerea de investitori prin oferirea de servicii administrative cu acces facil și cu timpi mici de răspuns;

·         Creșterea încrederii populației în administrația publică;

·         Transparența și eficiența în relația cu cetățenii;

·         Dezvoltarea serviciilor publice electronice;

·         Creșterea interactivității între cetățeni – instituțiile implicate – angajații consiliului;

·         Scurtarea timpului alocat de cetățeni pentru rezolvarea unei probleme personale sau comune a unui grup;

Cele șase module vor fi din domeniile: amenajarea teritoriului și urbanism, asistență socială, plăți online, drumuri și transporturi, administrație publică, managementul resurselor și mesagerie.

Durata de realizare a investiției este de 14 luni de la începerea procedurilor de achiziție publică necesare realizării proiectului. Pentru județul Satu Mare, acest proiect este primul câștigat în domeniul IT iar în prezent se lucrează pentru a se depune spre finanțare un nou proiect ce vizează un sistem informatic integrat la nivelul spitalelor.

Andrada Vasile

Lasati un comentariu