Serviciul de Evidenţa Populaţiei vă informează

• publicat la: 17 noiembrie 2010
Serviciul de Evidenţa Populaţiei vă informează

Pe adresa redacţiei am primit un comunicat din partea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Carei, semnat de şeful acestui serviciu, dna Eva Elena Murg.  Comunicatul, pe care il prezentam integral,  doreşte să vină în sprijunul cetăţenilor din municipiul Carei şi a celor din cele 15 comune deservite de municipiul Carei.

*Potrivit actului normativ de bază al activităţii de evidenţă a persoanelor,Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97-2005 aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr.290-2005,modificată şi completată în anul 2007 prin Legea nr.252-2007,persoana care a împlinit vârsta de 14 ani,precum şi posesorii actelor de identitate cu termen de valabilitate expirate sunt obligaţi să se prezinte la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Carei,pentru a se pune în legalitate.

Sediul Serviciului Public de găseşte în municipiul Carei, pe  strada Independenţei nr.1

In acest sens,cetăţenii care nu deţin acte de identitate sau posedă acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat,ori ale căror fizionomie nu corespunde,precum şi cei care au acte de identitate care conţin modificări sau sunt acte  deteriorate îi rugăm să se prezinte la ghişeul formaţiunii pentru obţinerea documentelor  de identitate valabile.

Precizăm că persoanele cu acte de identitate expirate,şi care se vor prezenta pentru preschimbarea lor până la data de 15.12.2010,vor fi scutiţi de achitarea amenzilor.

Programul de lucru,pentru predarea actelor de identitate,este de luni până vineri inclusiv, de la orele 8,30 -12,00.-*

Vă prezentăm in continuare actele necesare pentru fiecare tip de serviciu menţionat in comunicat .

Pentru Eliberare Acte de Identitate  Expirare – Preschimbare, aveti nevoie de:

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

Actul de identitate actual şi cartea de alegător

Certificatul de naştere original şi copie

Certificatul de căsătorie original şi copie (în cazul persoanelor căsătorite)

Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz – original şi copie

Certificat de deces al soţului/soţiei decedat – original şi copie

Certificatele de naştere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani – original şi copie

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original şi copie

Declaraţie de primire în spaţiu din partea găzduitorului(când documentul care face dovada adresei de domiciliu nu este pe numele solicitantului

Chitanţă de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (de la Serviciul Impozite si Taxe Locale Carei)

Chitanţă sau timbru fiscal de 4 lei

Pentru Flotant , schimbare de domiciliu aveti nevoie de:

Cererea pentru stabilirea reşedinţei

Actul de identitate al solicitantului

Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă – original şi copie

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului(se dă în faţa lucrătorului de la ghişeu)

Timbru sau chitanţă fiscală de 4 lei

La predarea actelor este obligatorie prezenţa solicitantului şi găzduitorului.

Pentru Eliberare Act de Identitate in caz de furt, distrugere sau pierdere, aveti nevoie de:

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

Actul de identitate deteriorat (distrus)

Certificatul de naştere – original şi copie

Certificatul de căsătorie – original şi copie

Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta sub 14 ani – original şi copie

Hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă – originală şi copie

Original şi copie de pe un document oficial cu  fotografia solicitantului,

Dovada de domiciliu original + xerox

Chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (de la  Serviciul Impozite şi Taxe Locale CAREI);

Timbru sau chitanţă fiscală de 4 lei;

Dovada privind înregistrarea furtului actului de identitate eliberată de unitatea de poliţie pe rază căreia s-a comis fapta.

Pentru prima eliberare de act de identitate la 14 ani , aveti nevoie de:

Cererea tip pentru eliberarea actului de identitate

Certificat de naştere – original şi copie

Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal

Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu – original şi copie

Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în cazul părinţilor divorţaţi – original şi copie

Chitanţă de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (de la Serviciul Impozite şi Taxe Locale Carei)

Chitanţă sau timbru fiscal de 4 lei

Pentru mutatie, schimbare act de identitate in caz de schimbare de domiciliu, aveti nevoie de:

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

Actul de identitate anterior şi cartea de alegător

Certificatul de naştere – original şi copie

Certificatul de căsătorie – original şi copie

Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă – originală şi copie

Certificat de deces original + xerox,pentru persoanele văduve

Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta sub 14 ani – original şi copie

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original şi copie ;

Declaraţie de primire în spaţiu din partea găzduitorului

Chitanţă de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (de la Serviciul Impozite şi Taxe Locale Carei);

Chitanţă sau timbru fiscal de 4 leu

Daniela Ciută

comentarii

de tofei la 25 noiembrie 2012 - 17:29

in ce zile se depun actele pentu buletin?

Lasati un comentariu