Semnătura electronică va fi obligatorie de la jumătatea anului! Cum faci rost de ea şi cât te costă?

• publicat la: 13 ianuarie 2011
Semnătura electronică va fi obligatorie de la jumătatea anului! Cum faci rost de ea şi cât te costă?

De la începutul anului, toate contribuţiile sociale şi impozitele pe care contribuabilii le datorează statului se plătesc printr-o declaraţie unică, act ce se poate transmite online. Pentru ca declaraţia să fie valabilă, este necesară semnătura electronică, un certificat electronic, în fapt, al cărui pret de achiziţie este de aproximativ 50 de euro.

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, declara recent că declaraţia unică poate fi depusă atât online, cât şi în varianta pe suport de hârtie, dar numai până la 1 iulie 2011, dată după care declaraţiile se vor depune doar online. Toate datele despre competarea declaraţiei se găsesc  pe site-ul ANAF.

Pentru trimiterea actelor online este nevoie de aşa numita semnătură electronică, un document care să certifice autenticitatea persoanei. Este echivalentul semnăturii olografe în varianta electronică.

Aceste certificate sunt eliberate doar de firmele autorizate, pe site-ul Agentiei de Adminitrare Fiscala (ANAF) figurand trei societati agreate: CertSign, DigiSign si Trans Sped.

Ce este semnătura electronică?

O semnatură electronică este un pachet de date de identificare a utilizatorului şi este folosită la transmiterea online a documentelor.   Pachetul pe care orice contribuabil trebuie să-l cumpere de la societate furnizoare conţine un certificat calificat, un dispozitiv securizat pentru crearea semnăturii şi o aplicaţie software pentru semnarea electronică a oricărui tip de fişier.

Pe lângă depunerea de declaraţii la ANAF, semnătura electronică mai poate fi folosită şi pentru a participa la licitatii prin SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) sau pentru a accesa servicii online oferite de institutiile statului.

Cât costă şi cât este valabilă semnătura electronică?

Preţul de achiziţie al documentului variază intre 40 si 50 de euro, acesta fiind valabil un an.

După un an, semnătura se reinnoieşte, contra unei sume de aproximativ 30 de euro.

Actele necesare achiziţionării semnăturii electronice:

-cerere de emitere a certificatului digital (pe care o primeşti pe e-mail după ce completezi in prealabil un formular online pe site-ul uneia dintre cele patru companii certificate)

-copie după actul de identitate, marcată “conform cu originalul”

-copie după certificatul de inregistrare al societăţii comerciale pentru care se emite factura, marcată “conform cu originalul”

-contractul primit pe mail, tiparit in dublu exemplar şi semnat.

Potrivit Ministerului Finantelor, obligatiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se vor declara utilizând Declaratia unică- formularul 112, incepând cu obligaţiile determinate in baza veniturilor aferente lunii ianuarie 2011.

Declaraţia se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale. Primul termen de depunere este data de 25 februarie 2011, pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

sursa  Incont.ro

Lasati un comentariu