Măsurile tranzitorii de aplicare a Legii Educaţiei

• publicat la: 11 februarie 2011
Măsurile tranzitorii de aplicare a Legii Educaţiei

Potrivit noii Legi a Educatiei, recent intrată in vigoare, directorii unităţilor şcolare care au fost numiţi pe baza unei detaşări în interesul învăţământului, şi nu în urma unui concurs, ar trebui să işi  înceteze activitatea, nemaiavând nici drept de semnătură. Cei care ar trebui să îi înlocuiască ar trebui să facă parte din Corpul Naţional de Experţi, dar acest corp nu există încă , el urmează să se creeze.

Nici statutul cadrelor didactice ajunse la vârsta pensionării nu este clar reglementat aşa că ar putea apare sincope in desfăşurarea procesului de invăţământ din unităţile şcolare preuniversitare.

In toamna anului trecut, a fost aprobată Metodologia de mişcare a personalului didactic pentru anul şcolar viitor In metodologie se specifică faptul că cei care au vârsta de pensionare şi doresc prelungirea activităţii vor trebui să fie validaţi intâi de către consiliul profesoral al şcolii respective şi apoi de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.Acest lucru s-a şi intâmplat, profesorii respectivi fiind informati că activitatea lor se prelungeşte şi anul şcolar viitor. Acum, prin noul ordin al ministrului,  aceşti profesori sunt scoşi in mod automat la pensie.

Potrivit celor declarate de Mariana Popa, Inspector General Şcolar, printr-un ordin al ministrului , OM 3.753/09.02.2011 “s-au aprobat măsuri tranzitorii in sistemul naţional de invăţământ, ce vor reglementa articolele din legea Educaţiei nou apărută.Directorii numiti pe funcţii, fără concurs, vor rămâne in continuare pe posturi până la organizarea concursului.Nu putem bulversa buna desfăşurare a procesului de invăţământ”.

Vă redăm in continuare acest Ordin al Ministrului,OM 3.753-09.02,2011  aşa cum apare in aplicatia Legalis 2.0

Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104, din 9 februarie 2011.

„In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. — Pana la elaborarea metodologiilor pentru punerea in aplicare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in invatamantul preuniversitar se aplica dispozitiile privind organizarea, functionarea sistemului de invatamant si desfasurarea procesului de invatamant aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010—2011.
Art. 2. — Pana la elaborarea metodologiilor pentru punerea in aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfasurare a examenelor nationale, calendarul de desfasurare a admiterii in clasa a IX-a si graficul examenelor de certificare a competentelor profesionale se aproba anual, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art. 3. — Pana la elaborarea metodologiilor pentru punerea in aplicare a Legii nr. 1/2011, in invatamantul superior se aplica dispozitiile privind organizarea, desfasurarea si functionarea sistemului de invatamant aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului universitar 2010—2011.
Art. 4. — Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite instructiuni pentru buna desfasurare a procesului instructiv-educativ.
Art. 5. — Se aproba masurile tranzitorii privind invatamantul preuniversitar prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. — Se aproba masurile tranzitorii privind invatamantul superior prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 7. — Directiile generale, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant si institutiile de invatamant superior duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucuresti, 9 februarie 2011.
Nr. 3.753.

Anexa nr. 1 – Masuri tranzitorii privind invatamantul preuniversitar

Art. 1. — Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura fondurile necesare pentru acordarea bursei scolare „Guvernul Romaniei” pana la finalizarea ciclului gimnazial de catre elevii carora li s-a acordat bursa pana la data intrarii in vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011.
Art. 2. — Planurile-cadru si programele scolare pentru invatamantul preuniversitar aprobate pana la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010—2011 raman valabile pana la modificarea curriculumului national. Calendarul de intrare in vigoare a noului curriculum se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art. 3. — In sistemul national de invatamant, unitatile de invatamant de stat dobandesc personalitate juridica in conditiile prevazute la art. 19 si art. 45 alin. (5) si (6) din Legea nr. 1/2011, incepand cu anul scolar 2011—2012.
Art. 4. — Pana la intrarea in vigoare a prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata studiilor in invatamantul liceal poate fi, dupa caz, de 4 ani sau de 5 ani si este stabilita de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Art. 5. — Evaluarea prevazuta la art. 74 alin. (2)—(4) din Legea nr. 1/2011 se realizeaza incepand cu anul scolar 2011—2012.
Art. 6. — Evaluarea prevazuta la art. 74 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 se realizeaza incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2011—2012.
Art. 7. — Pana la finalizarea stagiului practic de catre prima serie de absolventi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, conditiile de ocupare a functiilor didactice sunt cele prevazute de dispozitiile aflate in vigoare la inceputul anului scolar 2010—2011.
Art. 8. — Pana la finalizarea stagiului practic de catre prima serie de absolventi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare in invatamantul preuniversitar se realizeaza conform dispozitiilor aflate in vigoare la inceputul anului scolar 2010—2011.
Art. 9. — Pana la formarea corpului national de experti, ocuparea functiilor de conducere, indrumare si control se poate realiza prin detasare in interesul invatamantului, cu respectarea dispozitiilor aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010—2011.
Art. 10. — (1) Departamentele pentru pregatirea personalului didactic isi continua activitatea pana la sfarsitul anului universitar 2011—2012.
2) Modulul 1 al departamentului pentru pregatirea personalului didactic intra in lichidare incepand cu anul universitar 2011—2012.
(3) Inmatricularea la modulul 2 se face si in anul universitar 2011—2012, acesta intrand in lichidare incepand cu anul universitar 2012—2013.
Art. 11. — (1) Personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar care indeplineste varsta de pensionare pe parcursul anului scolar 2010—2011 se pensioneaza la data incheierii anului scolar.
(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv a inspectoratului scolar.
Art. 12. — Directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar care ocupa functii de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national trebuie sa opteze, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru functia de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar sau pentru functia politica.
Art. 13. — Personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamanal pana la sfarsitul anului scolar 2010—2011.
Art. 14. — Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplica, incepand cu data de 1 septembrie 2011, absolventilor liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar.
Art. 15. — Prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 se aplica in conformitate cu instructiunile pentru punerea in aplicare a acestuia emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.”

comentarii

de hf la 12 februarie 2011 - 05:42

Cele mai incompetente cadre didactice sunt numite in functia de director, pe criterii politice.Nu se tine cont de competente.Directorii se lauda cu relatiile pe care le au.

de MIHAI- BOGDAN la 9 martie 2012 - 13:37

Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplica, incepand cu data de 1 septembrie 2011, absolventilor liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar……DAR AICI NU SUNT INCLUSI SI ABSOLVENTII DE 2011….DE CEEEEEEEEEEE????????? ADICA SE AMANA PT. UNII SI NU SE APLICA PENTRU ALTII?….ROMANIA ESTI DE GROAZA…SUNT NENUMARATE CADRE DIDACTICE DIN TARA CARE NU SUNT PLATITE CA PROF. DESI AU ABSOLVIT O FACULTATE>????????????SINDICATELOR CE FACETI ….DORMITI?

Lasati un comentariu