Stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor

• publicat la: 20 februarie 2011
Stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor

Prin programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri se intenţioneză oferirea unui sprijin atât financiar (maxim 10.000 de euro ajutor financiar nerambursabil pentru cofinanţarea în proporţie de maxim 50% a unor cheltuieli de investiţii sau de operare, garantarea în limită de maxim 80% a unor credite), cât şi fiscal (plata contribuţiilor sociale pentru maxim 4 angajaţi, pe o perioadă de 3 ani), tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, care doresc să înceapă o afacere.

Un număr de peste 20 de  tineri au vizitat sau contactat consilierul CIAI Satu Mare, arondat OTIMMC Cluj. Afacerile pe care aceştia doresc să le înceapă sunt în domenii foarte variate, cea mai mare parte fiind în domeniul serviciilor, dar şi în cel productiv sau al comerţului.

Începând de luni, 14 februarie, la Oficiul Registrului Comerţului a devenit funcţională procedura de înmatriculare a firmelor de tip SRL-D (SRL-Debutant), formă de organizare specifică şi obligatorie pentru participarea în program şi primul pas în parcursul ce trebuie realizat. Una din condiţiile care trebuie îndeplinite de tinerii care îşi constituie acest tip de firmă (şi care se certifică printr-o declaraţie pe proprie răspundere la înmatriculare) este ca aceştia să nu fi participat anterior (ca acţionar sau asociat) într-o altă întreprindere (să nu fi desfăşurat anterior o altă activitate economică). Procesul de înmatriculare al firmei este scutit de taxe, toate costurile de înfiinţare a firmei fiind suportate prin program.

În cursul săptămânii trecute, pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – www.aippimm.ro – a fost publicat Ghidul solicitantului aferent acesui program. Ghidul are scopul orientării tinerilor în accesarea finanţărilor nerambursabile pentru acest apel de proiecte. Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea on-line a planurilor de afaceri şi descrie modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a finanţării.

Au fost publicate şi formularele specifice documentaţiei care va trebui depusă, inclusiv un model de plan de afacere, realizat pe structura formularelor care vor trebui să fie completate la înscrierea on-line.

Prima încercare la care vor fi supuşi tinerii aspiranţi la susţinerea debutului lor în afaceri va fi realizarea procesului de înscriere on-line.

Începând de marţi, 22 februarie orele 10, se va deschide sesiunea de înscrieri on-line pe site-ul www.aippimm.ro sau accesând link-ul http://programenationale2011.aippimm.ro/

După crearea unui cont personalizat de acces, solicitanţii vor trebui să completeze on-line datele de identificare ale firmei proaspăt constituite, elemente descriptive ale afacerii pe care intenţionează să o înceapă, cât şi elemente din planul de afaceri redactat în acest scop.

Acceptarea pentru participare în acest program se va face conform principiului “primul venit – primul servit”, realizat electronic prin procesul de înscriere on-line, cu condiţia obţinerii unui punctaj de cel puţin 60 de puncte.

Toate detaliile procedurii de înscriere on-line sunt prezentate foarte sugestiv (în text şi imagini) în Ghidul solicitantului.

În acest Ghid sunt prezentate, de asemenea, domeniile de activitate (codurile CAEN) care sunt excluse de la finanţarea prin acest program, tipurile de cheltuieli eligibile şi paşii care trebuie urmaţi, atât  în procesul de înscriere on-line, cât şi în continuare, până la finalizarea implementării proiectului şi demararea afacerii propuse.

Procedura de înscriere on-line este continuă şi se va încheia după ce sumele solicitate de către întreprinzători vor atinge limita maximă a bugetului alocat programului (21 milioane lei). Funcţie de interesul manifestat la nivel naţional pentru participarea în acest program şi ţinând cont că procesul de înmatriculare al firmei de tip SRL-D trebuie să fie finalizat la Oficiul Registrului Comeţului (la înscrierea on-line va trebui încărcată în sistem şi o copie scanată a actelor de înfiinţare a firmei), procesul de înscriere on-line se poate întinde pe durata a mai multe zile.

Întreprinzătorii care, din diverse motive, nu vor reuşi să finalizeze procesul de înscriere on-line sau, în urma înscrierii, se vor afla pe o poziţie care nu le va permite obţinerea unei finanţări, vor avea posibilitatea de a participa cu firma nou constituită şi la alte programe implementate de AIPPIMM în cursul anului 2011, sau la ediţia de anul viitor a acestui program.

Pentru detalii, consilierii OTIMMC Cluj şi consilierul Centrului de Informare, Asistenţă şi Instruire Satu Mare vor oferi consiliere tinerilor interesaţi să participe în program. Centrul de Informare, Asistenţă şi Instruire SATU MARE, funcţionează în clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie, str. Decebal nr 4. etaj II, cam 203, persoană de contact: Cristian RAŢIU . Telefon mobil: Orange: 0757-108574, Vodafone: 0732-813414, RDS: 0771-365487 sau e-mail: cristian.ratiu@aippimm.ro .

Lasati un comentariu