Amenzi usturătoare pentru cei care ard ilegal miriştile

• publicat la: 17 martie 2011
Amenzi usturătoare pentru cei care ard ilegal miriştile

Pe terenurile agricole şi nu numai, se pregătesc solurile pentru noile culturi. Acest lucru presupune ,pe alocuri ,arderea miriştilor, pentru a se preveni răspândirea unor boli sau a dăunătorilor specifici culturii. Din păcate, arderile nu se efectuează întotdeauna în baza regulilor prevăzute de lege, lucru datorat uneori şi lipsei de informare, sau informării greşite a persoanelor care deţin terenuri.

Deoarece în judeţul Satu Mare s-au semnalat, în diferite zone, acţiuni de ardere a miriştilor, a stufului şi a vegetaţiei uscate fără solicitarea acordului autorităţilor competente, Agenţia pentru Protecţia Mediului reaminteşte că în conformitate cu OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006 art. 94 alin.1, lit. n) “deţinătorii legali de terenuri nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”.

La solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare va emite acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere pe baza următoarelor acte: act doveditor de la Direcţia Fitosanitară Satu Mare privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării, care să specifice că arderea miriştei se impune ca o măsură de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici culturii; (numai în cazul arderii miriştilor şi resturilor vegetale agricole); copie după permisul de lucru cu focul eliberat de către serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă de pe raza unitatăţii administrative teritorială locală (conform Ordinului 579/2008); notificare către GNM-Comisariatul Judeţean Satu Mare; un plan de încadrare a parcelelor în care se vor arde: miriştea, vegetaţia uscată sau resturile vegetale, pentru verificarea amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate existente din judeţul Satu Mare; acolo unde este cazul, obţinerea avizului custodelui ariilor naturale protejate.

Acceptul APM Satu Mare este valabil numai după obţinerea Permisului de lucru cu foc eliberat de către autoritatea publică locală pe raza căreia  se găseşte parcela în care se vor arde miriştea, vegetaţia uscată sau resturile vegetale, conform Ordinului M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007), art. 97 alin. (3), (4) şi art. 99 alin. (3).

Pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiţii agricole şi de mediu în România, în vederea îndeplinirii standardelor pentru menţinerea conţinutului de materie organică în sol, prin aplicarea de practici agricole corespunzătoare, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisă decât cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului, conform Ordinului 15/2008.

Încălcarea acestor prevederi se pedepseşte conform Art. 96 (1), după cum urmează: constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 RON la 6.000 RON, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 RON la 50.000 RON, pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă; constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 RON la 60.000 lei RON următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală (conform Art. 98 (1) ) : arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice.

redactia

Lasati un comentariu