Primiri în Reuniunea Mariană

• publicat la: 27 martie 2011
Primiri în Reuniunea Mariană

Vineri 25 martie 2011, de  sărbătoarea Bunei Vestiri, în parohia greco-catolică„Sfântul Anton de Padova” din Carei a avut loc primirea a 4 noi membre în Reuniunea Mariană. Credincioasele Bocşa Margareta, Corondan Maria, Pop Lenuţa şi Schneibli Magldalena şi-au exprimat dorinţa de a face parte din Reuniunea Mariană.

Reuniunea Mariană este o asociaţie religioasă pusă sub conducerea autorităţii bisericeşti. Ea se ocupă cu educaţia sufletească a membrilor ei,cu formarea unei elite în rândul credincioşilor care trăiesc viaţa ca şi ceilalţi credincioşi numai că aceştia depun angajament solemn în fata Episcopului,cu participarea şi angajarea în mod solemn de a duce o formă de viaţă mai activă în slujba Bisericii (prin participarea la Sfânta Liturghie, Prima vinere din lună şi toate sărbatorile). Reuniunea are un întreit scop: de a cinsti pe Maica Domnului, de a urma exemplul vieţii Ei şi de a răspândi ca apostolat laic Evanghelia lui Isus Cristos.

Sfânta Liturghie a fost celebrată de către părintele vicar Daniel-Paul Iacob.Au participat Cornelia Cuc, preşedinta Reuniunii Mariane pe zona oraşului Carei, membrii ai Reuniunii Mariane şi mulţi  credincioşi. După citirea Sfintei Evanghelii şi după cuvântul de învăţătură a urmat ritualul de primire a noilor membrii. Răspunzând şirului  de întrebări adresate de către părinte, noile membre au promis că vor ţine toate aceste făgăduinţe până la ultima suflare, iar apoi toţi membrii au rostit Consfinţirea către Preacurata Fecioară Maria.

La sfârşitul Sfintei Liturghii s-au binecuvântat şi sfinţit medalioanele şi icoanele Preacuratei Fecioare Maria pe care Cornelia Cuc le-a împărţit fiecărui membru. Membrii Reuniunii Mariane au participat la o agapă frăţească după terminarea Sfintei Liturghii.

Seara, de la orele 17,00 a avut loc Paraclisul Maicii Domnului la care au participat toţi membrii reuniunii, aducând mulţumire Preacuratei Fecioare Maria pentru toate darurile primite.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru aceste 4 noi membre, le însoţim cu rugăciunile noastre şi le urăm mult spor în noua misiune.

Vă salut pe toţi cu binecuvântarea mariană: Cu bunul şi blândul Isus – să vă binecuvânteze Fecioara de sus!

Pr.Daniel Iacob

Lasati un comentariu