Peste 300 de intervenţii SMURD în primul trimestru

• publicat la: 21 April 2011
Peste 300 de intervenţii SMURD în primul trimestru

Activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă în  primele 3 luni din acest an, au fost orientate preponderent către  instituţii publice, operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu, obiective în care se desfăşoară activităţi socioeconomice şi culturale la care participă un număr mare de persoane, depozite de materiale combustibile, substanţe periculoase şi unităţi comerciale cu risc.

Inspecţia de prevenire a executat un număr de 238 de controale pe linia apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile. În aceste verificări au fost cuprinse 6 la firme de proiectare, 24 la investiţii, 100 la operatori economici, 49 la instituţii, 16 la construcţii hidrotehnice şi 43 la localităţi.

Pe timpul controalelor au fost constatate 1295 de încălcări ale actelor normative ce reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, fiind înlăturate operativ 870 de nereguli.

Au fost aplicate 71 de amenzi în cuantum de 104.900 RON, respectiv un număr de 1224 de avertismente pe linia apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile.

Au fost executate 94 exerciţii în caz de incendiu, 2 exerciţii de  alarmare publică şi 3 exerciţii de evacuare.

S-au verificat 23 de adăposturi, 11 localităţi aflate în zona inundabilă, 17 sirene şi  45 spaţii de evacuare.

S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate unui număr de 257 solicitări consemnate în registrul de audienţe.

În zona de competenţă a inspectoratului sunt constituite 65 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă. Inspecţia de prevenire a organizat şi desfăşurat un număr de 17 de controale , verificări şi exerciţii  la serviciile de urgenţă voluntare.

În această perioadă s-au efectuat  15 activităţi cu Cercurile tehnico-aplicative de elevi ,,Prietenii Pompierilor”, 7 activităţi cu Cercurile tehnico-aplicative de elevi ,, Cu  Viața  mea apăr Viaţa ”.

Principalele nereguli şi încălcări ale actelor normative ce reglementează activitatea pe linia situaţiilor de urgenţă au fost în general de ordin organizatoric, prin faptul că nu au fost întocmite toate documentele de organizare şi conducere a activităţii de apărare împotriva incendiilor, dar au fost constatate şi o serie de încălcări de ordin tehnic.

Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii la incendiu şi protecţie civilă la realizarea de investiţii, modernizări sau schimbări de destinaţie, s-a concretizat  prin emiterea a 39 de avize de securitate la incendiu, 1 autorizaţie de securitate la incendiu, 2 avize la planuri de evacuare în situaţii de urgenţă, 11 avize la transportul deşeurilor periculoase, 24 puncte de vedere şi  negaţii.

Conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2011, aprobat cu Ordinul Prefectului nr. 57 din 09.02.2011 au fost organizate: 1 instructaj  cu şefii centrelor operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară de la municipii şi oraşe/inspectori de specialitate; 1 instructaj  cu personalul de specialitate de la serviciile publice deconcentrate de la judeţ, regii autonome şi companii naţionale; 1 convocare  cu şefii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 1 convocare cu preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi (primari).

În această perioadă s-a desfăşurat o susţinută activitate de informare preventivă.

Activităţi ce se derulează în cadrul campaniei Naţionale de Prevenire „O casă sigură – o viaţă în plus”, proiectele 1, 2 şi 3 : să învăţăm să prevenim incendiile, cum să ne evacuăm în caz de incendiu, atenţie la arderile necontrolate, prevenirea incendiilor în fondul forestier, nu lăsa distanţele să se transforme în boli incurabile” din cadrul campaniei ”Redirecţionează 2% către S.M.U.R.D.

În primele 3 luni ale anului 2011 s-au înregistrat 477 de intervenţii (în medie 5 pe zi) după cum urmează: 49 incendii, intervenţii S.M.U.R.D. (342 ajutor medical de urgenţă, 21 asistenţa  persoane, 5 descarcerări; 22 deplasări întoarse din drum; 8  alte situaţii de urgenţă – (5 inundaţii , 3 intervenţii pentru asanarea muniţiei neexplodate; 7 deplasări fără intervenţie; 6 alte intervenţii; 9 arderi necontrolate; 3 alarme / alerte false; 2 intervenţii pentru salvarea animalelor; 3 asigurarea / supravegherea  zonei de producerea  probabila a situaţiei de urgenţă.

S.V.S.U. au intervenit la 7 incendii şi 6 arderi necontrolate, de asemenea 2 incendii au fost stinse de persoanele fizice şi 1 incendiu de către personalul de la locul de muncă.

Comparativ cu  aceeaşi perioadă a  anului trecut, numărul intervenţiilor a crescut de la 432 la 477, iar numărul incendiilor  a crescut cu de la 40 la 49.

În perioada analizată s-au înregistrat 16 decese. Media intervenţiilor la 100.000 de locuitori a fost de 19.37, iar la 1000 km2 de 16.29.

Timpul mediu de răspuns a fost de 7’,  iar timpul mediu de intervenţie a fost de 39’46’’   .

În primele 3 luni ale anului  au fost salvate bunuri în valoare de 5.913.000 RON, iar valoarea pagubelor se ridică la suma de  592.220 RON.

În cadrul intervenţiilor S.M.U.R.D. au fost asistate un număr de 368 persoane din care 341 adulţi şi 27 copii.

redacţia

comentarii

de johny la 21 April 2011 - 20:42

respect pentru cei ce isi pun viata in pericol pentru a salva vieti omenesti,animale sau bunuri materiale. spor la munca in continuare

Lasati un comentariu