Îmi construiesc viitorul

• publicat la: 6 mai 2011
Îmi  construiesc viitorul

Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, organizează în perioada 6-31 mai, a III-a ediţie a Campaniei de orientare vocaţională “Îmi construiesc viitorul !”.

Acţiunea are o mare importanţă pentru viitorul elevilor, în cadrul campaniei dorindu-se  atingerea următoarelor obiective:

  • Conştientizarea de către elevi a importanţei planificării eficiente a traseului lor educaţional şi profesional
  • Informarea elevilor cu privire la oportunităţile şcolare şi profesionale
  • Dezvoltarea la elevi a unor abilităţi privind managementul carierei (autocunoaştere, plan de carieră, promovare personală, luarea deciziilor)

Grupul ţintă il reprezintă elevii claselor V-XII, în special elevii claselor terminale – a VIII-a şi a XII-a.

In cadrul campaniei sunt propuse activităţi după următorul program-

–        6 mai – lansarea campaniei – Sala Multimedia a ISJ – ora 11

–       9-10mai – distribuirea către şcoli a Broşurii privind admiterea în învăţământul liceal – 2011

–       9-20 mai – Sondarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor claselor a XII-a

–       9 – 17 mai – Work shop-uri pe tematică OSP pentru elevii claselor a XI-a -în 9, 11, 17 mai la sediul CJRAE şi în 12 mai la Liceul Teoretic Carei (participă câte un elev din fiecare clasă a XI-a, ruta directă, care la rândul lui devine trainer – sprijinit de consilierul şcolar- pe aceeaşi activitate, pentru colegii lui de clasă)

–       Organizarea, în Pasajul Corneliu Coposu, în perioada 23-31 mai, a Expoziţiei cu tema “Pledez pentru şcoala mea”, cuprinzând postere realizate de voluntatii SNAC, în vederea promovării în comunitate a fiecărei şcoli

–       Centralizarea datelor privind “Ziua porţilor deschise în licee “

ÎIn acest an, “Ziua porţilor deschise în licee “  la liceele careiene  este prevăzută in aceeaşi zi şi anume 20 mai 2011.

Fiecare unitate şcolară îşi are propriul program de activităţi în cadrul acestei campanii, corelat cu programul la nivel judeţean.

redacţia

Lasati un comentariu