Încep înscrierile în şcolile de Poliţie

• publicat la: 12 mai 2011
Încep înscrierile în şcolile de Poliţie

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. pentru formarea poliţiştilor.

Pentru anul şcolar 2011-2012 sunt scoase la concurs următoarele locuri:

250 de locuri( bărbaţi şi femei) la  Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti,dintre care 200 de locuri în specializarea ordine şi siguranţă publică iar 50 de locuri în specializarea drept.La această instituţie admiterea se desfăşoară în perioada 17-29 iulie 2011 ,în două etape,una eliminatorie(ce cuprinde examinarea medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi o alta în care se susţin probele de evaluare a cunoştinţelor la istoria românilor,la limba română şi la o limbă străină .

650 de locuri(bărbaţi şi femei) la Şcoala de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina.Aceasta este o instituţie de învăţământ postliceal care,prin cursuri de zi,formează agenţi de poliţie.Admiterea se desfăşoară în perioada 22-29 august 2011 ,deasemenea în două etape.

150 de locuri(bărbaţi şi femei) la  Şcoala de Agenţi Septimiu Mureşan Cluj-Napoca,

precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, curs de zi, sesiunea 2011.

Printre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii candidaţi menţionăm: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta între 18 şi 27 de ani, să fie apţi medical, fizic şi psihic, să corespundă baremelor de înălţime stabilite, să cunoască limba română scris şi vorbit,să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare ,etc.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare din  municipiul Satu Mare, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5/A, în zilele lucrătoare, între orele 09,30 – 12,00 şi 13,00 – 15,30.

Informaţii privind documentele de înscriere necesare pentru întocmirea dosarelor de candidat pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0261/80.77.77 interior 20.230.Cererile de înscriere se primesc până la data de 3 iunie a.c.  pentru instituţiile de învăţământ superior şi până la data de 1 iulie a.c.  pentru şcolile postliceale.

redactia

Lasati un comentariu