Locuri speciale pentru rromi in învăţământ

• publicat la: 17 mai 2011
Locuri speciale pentru rromi in învăţământ

Cererile pentru inscrierea pe locurile speciale pentru romi, vor fi inregistrate la secretariatul şcolii generale in care invaţă elevii romi din clasa a VIII-a, după care vor fi aduse la secretariatul sediului ISJ sau  inspectorului şcolar Simona Sălăgean până in data de 1 iulie  2011.

Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată in considerare.Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca, peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, in limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.

Candidaţii din etnia romilor care candidează pentru ocuparea locurilor alocate distinct trebuie să prezinte la inscriere urmă toarele acte:

–         o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apatenenţa lor la etnia romilor;

–         cererea de inscriere;

–         cartea de identitate;

–         certificatul de naştere, in copie legalizată;

–         adeverinţa cu notele şi media generală

–         foaia matricolă(cu calculul mediei generale)

–         fişa medicală

In perioada 4-6 iulie  2011, comisia judeteană de admitere, asigură repartizarea candidaţiilor romi care au depus cereri până la data menţionată, pe locurile speciale pentru romi, in ordinea descrescătoare a mediilor de admitere in baza optiunilor exprimate de candidaţi.

Repartizarea se va face in şedinţă publică.

redacţia

Lasati un comentariu