Atenţie la iarba pârloagelor

• publicat la: 9 June 2011
Atenţie la iarba pârloagelor

APM Satu Mare prin activităţile pe care le defăşoară acordă o importanţă deosebită calităţii factorilor de mediu. Unul dintre factorii de mediu – aerul – este periclitat şi prin prezenţa polenului speciei invazive: „iarba părloagelor – Ambrosia artemisiifolia” a cărui areal de răspândire în judeţul Satu Mare este tot mai mare.

În urma evaluărilor efectuate în 2008 şi  a observaţiilor de teren realizate în 2010 s-a constatat că această specie este răspândită în toate zonele de câmpie şi de dealuri din judeţul Satu Mare, condiţii foarte bune de dezvoltare înregistrându-se în special în Câmpia Nirului, Careiului, Ierului, Someşului şi în zona Dealurilor Tăşnadului şi respectiv se găseşte frecvent de-a lungul şoselelor şi a căilor ferate atât în intravilanul cât şi în extravilanul localităţilor, în culturi agricole de cereale păioase, floarea – soarelui, porumb precum şi în păşuni. Terenurile virane din localităţi (terenuri neîngrijite, şantiere etc.) sunt preferate de către iarba pârloagelor.

Totodată, în anul 2010, în paralel cu monitorizarea  calităţii aerului s-au realizat şi observaţii în teren a gradului de răspândire a plantei invazive „iarba pârloagelor”, urmărind astfel dacă în urma campaniei demarate de APM Satu Mare şi DSP Satu Mare din anul 2008, s-au luat măsuri de către autorităţile publice locale /persoane fizice de reducere a suprafeţelor invadate de această plantă. În cadrul prelevării continue a probelor de apă, sol şi vegetaţie efectuată de către specialiştii de la APM  Satu Mare pe teritoriul judeţului Satu Mare se face în continuare şi o evaluare a arealului de răspândire a speciei Ambrosia, iar autoritatea de Sănătate Publică Satu Mare monitorizează permanent manifestările alergice la persoanele sensibile la polenul acestei plante.

Cunoscând faptul, că florile acestei plante invazive, ce apar în luna iulie, încep să emite polen din luna august, apogeul fiind atins în luna septembrie şi se încheie la începutul lunii octombrie, ce produc poluarea aerobiologică şi provoacă frecvent alergii severe la persoanele sensibile (rinita alergică sezonieră manifestată prin strănut, prurit nazal, congestie nazală, la care se pot adauga şi conjunctivita alergică manifestată prin lăcrimare, prurit şi chiar astm bronşic), precum şi prevederile Ordinului nr.979 din 10 iulie 2009 al ministrului mediului privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, APM Satu Mare face un apel cetăţenilor şi autorităţilor publice locale pentru ca în perioada imediat următoare să facă un front comun în extirparea plantei invazive – iarba pârloagelor, prin cosirea repetată a terenurilor înainte de înflorirea plantei sau smulgerea manuală a acestora şi ierbicidarea culturilor agricole, astfel fiind evitate multe probleme de sănătate a populaţiei.

comunicat APM

Lasati un comentariu