Fonduri pentru organizaţiile non-guvernamentale şi pistă de karting

• publicat la: 19 July 2011
Fonduri pentru organizaţiile non-guvernamentale şi pistă de karting

Organizaţiile non-guvernamentale de asistenţă socială din Carei vor  beneficia de fonduri de  48.000 lei  în urma aprobării de către consilieri a solicitărilor acestora.

Urmare a propunerii consilierei Eva Konglovics la şedinţa din 18 iulie 2011, suma a fost împărţită respectând procentele de anul trecut.

Astfel, Organizaţia Caritas  va beneficia de suma de 17.000 lei , Congregaţia Surorilor piariste de 10.000lei, Congregaţia Surorilor Maicii Domnului de 6.000lei, Asociaţia Lăcrimioara  de 10.000lei iar Fundaţia Werning Hofman şi Down de câte  2.500lei fiecare.

Consilierul Bucureştean Adrian a venit cu o altă propunere conform căreia organizaţia Caritas să obţină 16.ooo lei iar cei 1.000 lei retraşi de aici să fie împărţiţi în mod egal între fundaţiile Down şi Werdnig Hoffman.

“Observ că două fundaţii care se ocupă de problemele  copiilor cu dizabilităţi  au obţinut doar 2500 lei,ceea ce mie mi se pare foarte puţin,aşa că  propun  să luăm 1000 de lei  de la Caritas şi să dăm câte 500 de lei la cele două fundaţii şi ar avea şi acestea câte 3000 lei “ precizează Adrian Bucureştean.

Propunerea a obţinut doar  8 voturi ,consilierii UDMR votând împotrivă şi astfel proiectul a fost votat în forma propusă de consiliera Konglovics.

Punctele 14 şi 15 de pe ordinea de zi au fost amânate până la obţinerea de date suficiente care să justifice acele scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale.

Cu unanimitate de voturi au fost aprobate proiectele  privind aprobarea participării la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti cu proiectul ,, Amenajare piste pentru biciclişti în municipiul Carei,, şi cel privind întăbularea în evidenţele O.C.P.I. a străzilor Someş şi Calea Armatei Române care sunt cuprinse în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Carei.

Astfel, se vor realiza piste pentru biciclete pe străzile Calea Armatei   Române, Tiream, Uzinei, Căplenilor, Someş, Agoston, Petofi Sandor, 25Octombrie şi Mihai Viteazu, cu o contribuţie proprie de 396.525lei.

Pentru organizarea  Zilelor Iancului, în cursul lunii august, ianculeştenii au primit suma de 10.000 lei din partea Consiliului Local.

Un alt punct intens dezbătut a fost cel prin care Roşu Florin solicită aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal  pentru  construirea de locuinţe colective,amplasate pe str.C.Coposu nr.30, în prelungirea străzii Crinului.Locuinţele colective au un regim de înălţime de S+P+4E+M,cuprinzând 24 de apartamente cu 2 camere şi 10 garsoniere.Proiectantul a prevăzut 131mp pentru căi de comunicaţii,respectiv 312 mp spaţii plantate(2,5mp spaţiu verde/persoană) şi un număr de 7 parcări.

Deşi solicitantul a obţinut avizul vecinilor din casa de locuit, Biroul de urbanism din cadrul Primăriei  contestă limita de amplasare a ferestrelor faţă de proprietăţile vecine.

Un alt aspect contestat de Biroul de Urbanism este lăţimea minimă de 3.50 pentru intrarea mijloacelor de stingere a incendiilor ,accesul carosabil fiind doar de 3 m.Solicitarea lui Roşu Florin nu a întrunit sufragiile majorităţii consilierilor şi drept urmare nu va putea să construiască  locuinţele colective propuse.

Având în vedere interesul crescut pentru disciplina sportivă Karting, consilierii au aprobat în unanimitate realizarea unei piste de karting  la capătul străzii Gh.Şincai, pe locul fostului poligon auto.

Buletin de Carei

Ordinea de zi a şedinţei

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti cu proiectul ,, Amenajare piste pentru biciclişti în municipiul Carei,,
 2. Proiect de hotărâre privind întabularea în evidenţele O.C.P.I. a străzilor Someş şi Calea Armatei Române care sunt cuprinse în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului carerei
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a municipiului carei parcelele cuprinse în C.F. nr. 100150, 103086, 102979,103531, 103530, 103529, 939/N în suprafaţă totatlă de 106.000 mp
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării şi întabulării în domeniul privat al municipiului Carei a unor terenuri din intravilanul municipiului
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea ,, Alimentare cu energie electrică CASTELUL KAROLYI din municipiul Carei str. 25 Octombrie , nr. 2,,
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 3334/N cu nr. cadastru 5215, situat în municipiul Carei, Cart. Mihai Viteazul I în LOT 1 având suprafaţă de 52 mp şi într-un lot comun având suprafaţă de 50371 în natură alei şi spaţii verzi
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Carei, Cart. Mihai Viteazu nr. II, parcela cu nr. top. 1140/37 în suprafaţă de 15.782 mp înscris în C.F. nr. 103436 domeniul public al municipiului Carei
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului aferent construcţiei proprietatea societăţii ( teren de sub clădire) situat în Cart. MVI, în suprafaţă de 571 mp
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu – proiect nr. 2/2011, elaborat de S.C. HABIT S.R.L. Satu Mare, privind construirea unei CASE DE LOCUIT P+M cu GARAJ
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării şi scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe din domeniul privat al Municipiului Carei
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrării ,, Repararea instalaţiei electrice interioare de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor,,
 12. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 48.000 lei în favoarea organizaţiilor non guvernamentale de asistenţă socială din mun. Carei
 13. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru organizarea ,, Zilelor Iancului,, din satul Ianculeşti
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de plata impozitelor şi taxelor locale datorată de D-na Rusu Didina, domiciliată în Bucureşti, str. Ciucea, nr. 5, pentru imobilul situat în carei, str. Iuliu Maniu, nr. 3
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de plata impozitelor şi taxelor locale datorată de D-na Lang Gabriela, domiciliată în Ungaria, localitatea Godollo, str. Palotakert, nr. 2100, pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Mai, nr. 21
 16. Diferite probleme de urbanism
 17. Diverse

 

comentarii

de pentru consilieri la 21 July 2011 - 06:58

nu vad pe lista asociatiilor ce au primit fonduri asociatia tulipanului la care se duc cei mai multi bani.cine a platit pentru distractia de la inaugurarea sediului nou renovat?

Lasati un comentariu