Pe 12 septembrie elevii incep şcoala. Marile noutăţi ale anului şcolar 2011-2012

• publicat la: 9 septembrie 2011
Pe 12 septembrie elevii incep şcoala. Marile noutăţi ale anului şcolar 2011-2012

Cursurile anului şcolar 2011 – 2012 incep in 12 septembrie, evaluarea reală a elevilor va avea loc in primele săptămâni, iar o săptămână din aprilie 2012 va fi dedicată educaţiei non formale.

Şocul examenului de Bacalaureat prefaţează un an şcolar in care apar câteva noutăţi, cu impact atât asupra copiilor, cât si asupra părinţilor. Elevii care intra pe 12 septembrie in clasa a V-a vor sta in gimnaziu cinci ani.

In primele săptămâni după vacanta mare, elevii vor fi testati la toate materiile pentru a se stabili gradul de pregătire al claselor. Deasemenea ,sunt aşteptate metodologiile de constituire a noilor consilii de administratie şi de selectare prin concurs a directorilor de şcoli. “Noutatea incontestabilă pentru anul de invăţământ 2011-2012 este aceea că se schimbă consensual si radical structura si mentalitatea construcţiei structurii anului şcolar, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu.

Elevii care incep in toamnă clasa a V-a vor sta in gimnaziu 5 ani

Elevii care incep clasa a V-a vor sta in gimnaziu cinci ani, inclusiv in clasa a IX-a. La sfărşitul acestui ciclu vor susţine evaluarea naţională obligatorie care conţine cinci probe (respectiv şase pentru minorităţi), precum şi admiterea in liceu organizată la nivelul şcolii, potrivit noii legi a educatiei naţionale care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2011.

Legea 1/2011 prevede introducerea clasei a IX-a in invăţământul gimnazial, măsura care intră in vigoare incepând cu generaţia de elevi care incepe clasa a V-a in anul şcolar 2011-2012.

In primele săptămâni de şcoală, profesorii  vor evalua  elevii, pentru a stabili nivelul de pregătire din cadrul unităţilor de invăţământ.Elevii vor fi testaţi la fiecare disciplină, astfel incât să poată fi stabilit gradul de pregătire al claselor: in media şcolii, sub media şcolii, sau peste media şcolii.

Noi proceduri de control a absenţelor, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori

Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, anunţa in urmă cu două săptămâni că in noul an şcolar controlul absentelor va fi mult mai riguros decât până acum. “Vrem să reducem absenteismul şcolar şi abandonul şcolar. Introducem proceduri mai riguroase in ceea ce priveşte controlul absenţelor. Atentie, atât al elevilor, cât si al cadrelor didactice”, a declarat ministrul Educatiei, citat de Mediafax.

Elevii au adunat in primul semestru al anului şcolar 2010-2011 peste 30 de milioane de absenţe, majoritatea fiind la liceeni.

Va fi introdusă săptămâna “Scoala altfel

“Scoala Alfel”: timpul din această săptămână va fi dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extrascolare, care vor fi derulate conform unui orar special care va fi elaborat la nivelul unitatii de invatamant, cu consultarea elevilor, a cadrelor didactice si a parintilor. Tot in aceasta perioada vor avea loc fazele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline.

După aprobarea de către consiliul de administratie, acest program “Scoala Altfel” va deveni obligatoriu pentru scoala respectivă si numarul de ore care va fi acoperit de acest program va fi cel putin egal cu numarul de ore normal derulat in orarul obisnuit.

“Tipurile de activităţi care vor avea loc in această perioadă vor fi activităti, dar nu este limitativ acest tip, culturale, tehnico-stiintifice, sportive, de educatie pentru cetăţenie democratica pentru promovarea valorilor umanitare, inclusiv voluntariat, caritate, implicare in viata activa in societate, responsabilitate sociala si relatii de comunicare”, a explicat Funeriu.

Structura anului şcolar 2011-2012

Semestrul I

12 septembrie 2011 – 23 decembrie 2011 – cursuri

(22 – 30 octombrie 2011 – vacanţa pentru clasele I-IV si grădiniţă)

24 decembrie 2011 – 15 ianuarie 2012  – vacanta

Semestrul al II-lea

16 ianuarie 2012 – 6 aprilie 2012 – cursuri

7 aprilie 2012 – 22 aprilie 2012 – vacanţa de Paşte

23 aprilie 2012 – 22 iunie 2012 – cursuri

23 iunie 2012  – începe vacanţa mare

In saptamana 2 – 6 aprilie 2012 din semestrul al II-lea vor fi activitati extracurriculare si extrascolare.

Vacanţa de primăvară: 7 aprilie-22 aprilie
Vacanţa de vară: 23 iunie-9 septembrie

Examenele de titularizare si suplinire vor fi gestionate de scoli

Anul 2011 a fost ultimul in care Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a organizat concursuri nationale de titularizare sau suplinire. Odata cu aplicarea noii Legi a Educatiei Nationale, ocuparea posturilor din invatamant va fi gestionata direct de scoli. Profesorii care au intrat pe baza unui examen raman titulari ai sistemului de invatamant, in timp ce profesorii care vor fi angajati direct de scoli vor fi doar titulari ai respectivei unitati.

Legea prevede la articolul 254 alin. 3 si 4:
“In invatamantul preuniversitar de stat si particular, posturile didactice se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului”;
– “Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, la propunerea directorului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului”.

Lasati un comentariu