Pedagogia şcolilor iezuite: pentru profesori, educatori, cadre didactice şi părinţi

• publicat la: 2 October 2011
Pedagogia şcolilor iezuite:  pentru profesori, educatori, cadre didactice şi părinţi

Incepand cu luna  octombrie, Asociaţiei Freres România,prin Pr. Olivo Bosa SJ va sustine sesiuni de formare pentru profesori,educatori si parinti.

„Educaţia este o artă care aduce bucurie; nu poate fi o muncă forţată.

Nici măcar nu poate fi motivată în sine însăşi de un profit, ci numai de

formarea cât mai armonioasă şi cât mai fericit posibilă  a persoanei umane”.  Cardinal Carlo Maria Martini (iezuit)

Documentul “Ratio Studiorum”, care se afla la bază pedagogiei şcoliilor iezuite, este rezultatul  concentrat a treizeci de ani de experienţă pedagogică în toate ţările Europei, reprezentând în acelaşi timp o contribuţie valoroasă şi o influenţă de durată în panorama culturală a lumii întregi. Puţini ştiu însa că “Ratio Studiorum” are ca punct de pornire şi dinamică internă aceeaşi experienţă a Exerciţiilor Spirituale făcută de Ignatiu de Loyola (1).

Paradigma Pedagogică Ignaţiană (PPI) urmăreşte deplina dezvoltare a persoanei. Ea nu are drept scop numai dobândirea de cunoştinţe care să fie folosite ulterior în domeniul profesional, ci vizează mai ales dezvoltarea integrală a celui care studiază, cu scopul de a-l face să devină protagonist al proceselor de învăţare, capabil să utilizeze singur instrumentele de analiză, de sinteză, de înţelegere, de interiorizare, de aplicare şi de evaluare. Este, de fapt, un parcurs către independenţă şi libertate, în care cel care studiază devine conştient de propriile capacităţi şi tinde mereu spre  “mai mult” (magis), într-un progres continuu, cu scopul de a da ce are mai bun în el.

Tematici care vor fi dezbătute în cadrul întâlnirilor

1 -  Învăţamântul nu este o simplă meserie, ci o artă şi o misiune: un dar primit şi de dăruit altora.

2 – Cartea Exerciţiilor spirituale scrisă de Sf. Ignaţiu de Loyola este un “ghid”  pedagogic – spiritual în care se înrădacinează pedagogia şcolilor iezuite

3 -  Ce idee ne facem despre omul pe care suntem chemaţi să-l formăm ?

4 -  Scopul Învăţamântului: nu este numai de a cunoaşte, ci de a fi mai mult.

5 – O viziune realistă, dar optimistă, asupra lumii în care tinerii trebuie să fie introduşi.

6 – Cum îi putem ajuta pe tinerii noştri să devină oameni pentru alţii?

7 – Cum putem trezi în tineri dorinţa de a tinde spre mai mult, spre MAGIS?

8 – Cum să valorizăm afectivitatea şi dorinţele din inimile tinerilor, care adesea se lasă biruiţi numai de performanţă în formarea lor: “nu multa ştiinţă hrăneşte şi îndestulează sufletul, ci simţirea şi savurarea lăuntrică a  lucrurilor” ?

9 – “Educaţia – spunea Sf. Ioan Bosco – are de a face cu inima şi numai Dumnezeu este stăpânul ei     …în orice caz nu vom reuşi fără El”

10 – Cum îi putem ajuta pe tineri ca să discearnă orientarea lor viitoare?

11 – Pe acest drum, cum vor descoperi, înfrunta, sau chiar valoriza, piedicile care se vor ivi?

12- Unde putem găsi lumina şi forţa zilnică necesară pentru îndeplinirea misiunii încredinţate nouă?

(1) Sf. Ignaţiu de Loyola, întemeietorul Societăţii lui Isus şi al şcoliilor iezuite, plecând de la o adâncă experienţă cu Dumnezeu, a devenit promotorul unei pedagogii care şi astăzi, în şcolile iezuite din diferitele părţi ale lumii, continuă să fie un model de formare intelectuală şi umană.

Prin cartea  Exerciţiilor Spirituale, Sf. Ignaţiu ne-a transmis modul în care a fost condus de Dumnezeu, şi de asemenea ca formator de suflete. Ca urmare a unei adânci legături cu Cristos şi printr-o iubirea necondiţionată pentru suflete se naşte în Ignaţiu dorinţa de a se pune în slujba lui Cristos pentru a-i ajuta pe oameni ca să-şi recapete demnitatea lor pentru ca astfel să tindă la deplina realizare de sine.

Ignaţiu dezvoltă această misiune folosind aceeaşi pedagogie pe care Isus o folosise faţă de el, aşa cum el însuşi mărturiseşte:“Dumnezeu se purta cu el precum un dascăl cu un copil, învăţându-l”.

Întâlnirile vor avea loc la iezuiţi , pe Str. Ioan Slavici, nr. 16; miercuri de la ora 17,00, în urmatoarele zilele:-19 oct.-17 noi.-14 dec./2011; -18 ian.-15 feb.-14 mar.-25 apr.-16 mai/2012

Pentru informaţii, Pr. Olivo Bosa SJ, tel: 0743020331;  www.freres.ro

Participanţilor vor primi o adeverinţă de participare din partea Asociaţiei Freres România.

redactia


Lasati un comentariu