Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri

• publicat la: 5 octombrie 2011
Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri

Incepând de azi,5 octombrie,are loc lansarea  apelului de proiecte pentru Operaţiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 1.200.000 lei, iar cea minimă de 45.000 lei. Înregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 5 octombrie 2011 ora 9,00 şi se va  încheia în 30 martie 2012 ora 16,30.

Activităţile eligibile consta în achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanţă şi training specializat necesare pentru:

a. Implementarea sau extinderea sistemelor ERP

(Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii);

b. Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management – Managementul Relaţiilor cu Clienţii);

c. Implementarea de soluţii softwarepentru design şi/sau producţie,pentru imbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor;

d. Implementarea sistemelorinformatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronicepentru managementul afacerii.

Cheltuieli eligibile

ATENTIE: Valoarea eligibilă a echipamentelor din categoria B. Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamenteTIC, nu trebuie sa depăşească 30% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor pentru investiţii.

A. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă care nu constituie o activitate permanentă (exclus consultanţă fiscală, juridică):

a)      servicii de consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piaţă, alte studii necesare pentru pregătirea proiectului;

b)      servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect şi cheltuieli necesare în procesul de achiziţii.

B. Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamenteTIC(servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare,echipamente de reţea, echipamente periferice etc.) necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.

C. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.

D. Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how:

a)      cheltuieli pentru achiziţionarea licentelor software necesare implementării proiectului,

inclusiv baze de date şi soluţii de securitate;

b)      cheltuieli totale pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice – parte a proiectului -pentru realizarea cărora este necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza necesităţilor, dezvoltarea aplicaţiei, implementarea şi testarea aplicaţiei.

E. Cheltuieli pentru formare profesională:

a)      cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate;

b)      cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului.

F. Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului

G. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect.

redactia

Lasati un comentariu