“Nu poţi învia cu adevărat decât în pământul patriei “.Centenar Francisc Pall.

• publicat la: 20 November 2011
“Nu poţi învia cu adevărat decât în pământul patriei “.Centenar Francisc Pall.

Sâmbătă, de la orele 16,oo ,la Biserica greco-catolică Sf.Andrei din Carei a avut loc  marcarea a 100 de ani de la naşterea lui Francisc Pall.

La 24 noiembrie 1911,la Carei,a văzut lumina zilei Francisc Pall,avându-i ca părinţi pe Gheorghe Pall şi Maria Fărcaş,ţărani înstăriţi de confesiune greco-catolică. “Sunt de religie greco-catolică şi de origine românească,în ciuda numelui meu” afirma mulţi ani mai târziu însuşi Francisc Pall,făcând referire la scrierea numelui său.Scrierea numelui său cu altă ortografie se datorează acţiunii de maghiarizare a etnicilor români,politică promovată de regimul austro-ungar mai ales după apariţia în 1907 a Legii lui Apponyi.

Şi-a început studiile la Şcoala primară confesională greco-catolică Carei, urmând apoi cursurile Liceului Vasile Lucaciu Carei,unde şi-a luat bacalaureatul în 1929.În perioada 1929-1933 este student al Universităţii Regele Ferdinand din Cluj,la secţia istorie.În paralel cu studiile este  şi secretar şi bibliotecar al Institutului de Istorie Universală dar şi preparator pe lângă magistrul său,profesorul Constantin Marinescu.Obţine licenţa cu  magna cum laudae.

Simpozionul dedicat centenarului naşterii istoricului careiean Francisc Pall a fost o adevarată sărbătoare pentru minte,inimă şi istorie românească.

Evenimentul a adunat atât istorici de renume din Cluj Napoca cât şi un public avizat,dornic de a afla cât mai multe detalii despre viaţa şi activitatea celui comemorat.

Lucrările simpozionului au fost conduse de către PreaSfinţitul dr.Virgil Bercea,Episcop de Oradea.

După binecuvântarea de inceput,PS Virgil Bercea a spus câteva cuvinte despre personalitatea isoricului Pall,dând tonul discuţiilor legate de acest subiect.

Format la Carei şi Cluj,Francisc Pall işi deschide orizonturile la Paris,Berlin Viena şi Roma.Incercând să intuiască şi să transpună doar spiritul vremii,el a restituit binele şi frumosul bazându-se dooar pe adevăr.A ştiut,a avut intuiţia şi harul de a face legătura intre raţiune şi credinţă.” afirma PS Virgil Bercea.

Incărcătura emoţională este deosebită,vorbitorii fiind pătrunşi de respectul faţă de intreaga activitate şi operă a lui Francisc Pall.

“Văd că reuşim,cu ajutorul lui Dumnezeu şi a  autorităţilor,să fim astăzi aici şi să evocăm figura deosebită a marelui istoric,de fapt cel mai mare medievist al Europei” menţionează  de la bun inceput academicianul Ioan Aurel POP, Directorul Centrului de Studii Transilvane, profesor universitar la Catedra de Istorie Medie şi Istoriografie a Facultăţii de Istorie şi Filosofie de la Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj.

Acesta ilustrează prin expunerea sa,marea contribuţie pe care a avut-o istoricul careiean la atestarea vechimii românilor din Ardeal,făcând referire la studiul “Românii din părţile sătmărene” (în lumina unor documente pontificale din 1377) publicat în 1969.

A luat apoi cuvântul prof.univ. dr. George CIPĂIANU de la UBB Cluj,fost student al lui Francisc Pall,care apreciază faptul că « pot să vorbesc de pe pământul in care s-a născut Francis Pall » şi rememorează  crâmpeie din anii studenţiei.

“imi amintesc că era modest,virtutea desăvârşiri intruchipate,nu trecea drept mare orator dar mesajul discursului său ne făcea să aşteptăm cu nerăbdare cursul său.Se spunea că dacă ai trecut de Pall,ai terminat facultatea.De fapt am invăţat de la el prin contaminare”povesteşte prof.Cipăianu. Referitor la lucrările acestuia,prof.Cipăianu afirmă că ce a pus sub tipar rămânea  solid ca stânca.

Conf.dr.Ovidiu Ghitta,decan la Facultatea de Istorie UBB Cluj,Membru corespondent al Academiei, nu a fost student al ilustrului istoric dar afirmă că  “prin ce a scris a pătruns in galeria favoriţilor mei ‘.

Referindu-se la ultima carte a lui Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma (1745-1768),cea care a aparut in 1991,departe detara sa,acesta afirma ca “printr-un joc al destinului,autorul ajunge să impărtăşească soarta personajului cărţii sale.Nimic din ce a scris până acum nu anunţa ceea ce va fi ultima sa carte.”.

Urmele materiale ale lui Francisc Pall se păstrează la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj. Acesta  a lăsat in urmă 56 de lucrări in 8 limbi.

Episoade din biografia istoricului au fost evocate şi de prof.univ.Blaga Mihoc şi de conf.univ.dr.Ionuţ Costea care a relatat şi despre perioada in care Francisc Pall s-a confruntat cu incorsetările statului poliţienesc de după anii 1948,când a fost nevoit să se recicleze,ba chiar a fost eliberat temporar de la Universitate la finele anului 1952,fără nicio notificare scrisă.Revine insă in 1957 cu normă intreagă .

Deşi iniţial şi-a anunţat prezenţa,academician Camil Muresanu  s-a aflat in situaţia de a nu putea fi prezent dar a trimis o scrisoare pentru  cei prezenţi,în care il evoca pe cel care a fost onestul şi marele erudit,care în alte imprejurări putea aduce incă mari servicii istoriei româneşti.

Autorul cărţii ” 100 de ani de la naşterea lui Francisc Pall”,prof.Ioan Ciarnău,dedică cartea tuturor careienilor şi aduce noi  date despre ultima parte a vieţii acestuia.

Plecat din ţară in 1979,pentru a işi reintregi familia,Francisc Pall a decedat intr-un azil de batrâni. Prof.Ciarnău işi ia angajamentul de a repatria osemintele istoricului decedat departe de pământul patriei sale şi a le aduce in capela din cimitirul central, capelă construită de către tatăl său.

Totodata,prof,Ciarnău işi exprimă regretul că la  Bibiloteca careieană nu există niciun volum, nicio lucrare a istoricului Pall şi face un apel către cadrele universitare clujene pentru a facilita achiziţionarea lor.

Francisc Pall, ca şi Inochentie Micu-Klein, s-a stins departe de ţara natală pe care a iubit-o atât de mult… “nu poţi învia cu adevărat decât în pământul patriei tale”.

Unde altundeva decât la Carei era locul potrivit pentru a-l evoca şi a-l omagia,alături de toţi cei care i-au fost aproape şi l-au apreciat,alături de urmaşii acestora dar şi de cei care se mândresc cu  apartenenţa sa la aceste locuri.

La eveniment au participat numeroase oficialităţi locale şi judeţene dintre care ii amintim pe Adrian Ştef, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, deputatul Ioan Holdiş, prefectul Radu Giurcă, Dan  Maier directorul Finanţelor Publice ,Liviu Marta,directorul Muzeului Judeţean, Hago Nandor, directorul Muzeului orăşenesc, preoţii Călin Buzura şi Cosmin Bontea, Liviu Ciucoş şi Ioan Viman, consilieri judeţeni, consilierii locali Ilie Ciută şi Marius Rusu, numeroşi profesori careieni şi sătmăreni dintre care amintim delegaţia formată din prof. Gabriela Silaghi şi Maria Govor de la Colegiul Naţional Doamna Stanca din Satu Mare.

Astăzi,la Carei,am participat la o lecţie de istorie adevărată.Nu ştiam prea multe despre Francisc Pall dar mă bucur că acest colţ de ţară a dat un om de o asemenea valoare” a declarat pentru Buletin de Carei deputatul  Ioan Holdiş.

Sunt pentru prima dată la Carei şi vin aici ca la un loc sfânt pentru că Francisc Pall a reuşit să sfinţească locul  acesta” -Acad.Ioan Aurel POP

“Sper ca acest gen de evenimente să fie un inceput prin care să ridicăm vălul uitării care s-a aşternut asupra inaintaşilor de neam românesc de pe aceste meleaguri,personalităţi marcante ale vieţii culturale,sociale sau politice şi care prin acţiunile lor s-au implicat direct la propăşirea neamului românesc.

Imi exprim satisfacţia că CJ a găsit resursele financiare necesare să sprijine acest eveniment  şi doresc ca şi in continuare să putem scoate in evidenţă memoria personalităţilor româneşti“.   Adrian  Stef, vicepreşedinte CJ

Sunt pentru prima dată la Carei  şi am venit pentru a cinsti memoria lui Francisc Pall căruia i se cuvin toate onorurile pe care i le putem oferi.A fost cel mai mare istoric medievist,poliglot,vorbea limba izvoarelor sale.Spiritul său continuă să fie prezent printre noi“   Conf.univ.dr.Ionuţ Costea

Daniela Ciută

Lasati un comentariu