Acţiunea SLI SM sub deviza NU MOR CAII CÂND VOR CÂINII și NICI CĂINII CÂND VOR STĂPÂNII

• publicat la: 7 noiembrie 2011
Acţiunea SLI SM sub deviza NU MOR CAII CÂND VOR CÂINII și NICI CĂINII CÂND VOR STĂPÂNII

Deviza noastră este adresată tovarășului ministru Daniel Funeriu.

În disperare de cauză, ministerul Educației împreună cu cel de Finanțe și cel al Administrațiilor și Internelor a emis un ordin comun pentru interzicerea reținerii cotizației de sindicat pe statele de plată.  Asta NUMAI pentru Sistemul de Învățământ Preuniversitar …. în rest se poate reține cotizația, inclusiv la Ministerul Administrației și a Finanțelor.
Ne întrebăm de ce face tovarășul Ministru Daniel Funeriu aceste ilegalități?
Din DISPERARE:
– Fiindu-i frică de o confruntare argumentată în toate aberațiile pe care le implementează cu Legea Educației Naționale;
– Încercarea de amânare a proceselor pe care MECTS le pierde pe bandă rulantă în fața sindicatelor din învățământ. ș.a.

În videoconferința din 3.XI.2011 domnul Ministru Funeriu a transmis: ….cotizația de sindicat NU se reține pe statul de plată neexistând nici un temei legal pentru aceasta; plata cotizației către sindicat se poate opera de fiecare membru de sindicat in mod direct urmând ca pe baza chitanțelor să fie efectuată deducerea de impozit. Cât de parșivă este această declarație.

Acțiuni imediate întreprinse de către SLI Satu Mare:

  1. Să depună la secretariatele școlilor adresa comună a celor trei federații sindicale din învățământ către conducerile de învățământ prin care se motivează ilegalitatea nereținerii cotizației pe statele de plată, care arată printre altele încălcarea prevederilor Art. 57 din Codul Fiscal și a art. 24 din Legea dialogului social nr. 62/2011.
  2. Sesizarea Trezoreriei Județene în legătură cu încălcarea Codului Fiscal, prin neintroducerea în softul EDUSAL a cotizației de sindicat, ca sumă deductibilă din impozitul datorat de salariații din învățământ.  Solicităm trezoreriei să respingă statele de plată, din următoarele motive:

Motive:

b. Se încalcă dispozițiile art.  57 din Codul Fiscal și art. 24 din Legea Dialogului Social nr. 62/2011.
a.  În venitul lunar al salariaților apare impozitul final și nu impozitul global.

b.  Codul de bare ce apare pe statul de plată întocmit reprezintă drepturile salariale pe luna noiembrie și nu pe octombrie, așa cum ar fi normal.

c. Programul Edusal are o perioadă provizorie de funcționare de 60 de zile , până la încheierea protocolului de interoperabilitate a sistemelor informatice ale MECTS și Ministerul Finanțelor, conform art. 9 Anexa 4.

Menționăm că Trezoreria Sector 3 București a respins statele de plată realizate cu programul Edusal, în urma demersurilor făcute de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ Satu Mare.

4.  Sindicatul Liber Satu Mare va face plângere penală prealabilă, și plângere penală împotriva MECTS privind încărcarea legilor în vigoare.
prof. Oprea Victor
președintele Sindicatului Liber Satu Mare

precizari din  ART. 57 DIN Codul FISCAL ” Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.

(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:

a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:

– deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

-* cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă; *

– contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro; …”.

Art. 24 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social prevede în mod expresurmătoarele: „Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal. (mai pe intelesul fiecaruia: din 10 lei cotizatie de sindicat 8,4 lei sunt de la membru si 1,6 lei din impozit).

comentarii

de Dragos la 9 noiembrie 2011 - 05:34

Menționăm că Trezoreria Sector 3 București a respins statele de plată realizate cu programul Edusal, în urma demersurilor făcute de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ Satu Mare. ––––
::::::::::::::))))))))))) bai voi sunteti chiar prosti. Pe cuvantul meu . Cum puteti sa creedeti asa ceva ? Iar lideru lasta va prosteste si va ia banii pe fata…. SUCCESSSSSSSSSSuiri!!!

Lasati un comentariu