Apel de proiecte

• publicat la: 29 November 2011
Apel de proiecte

OI ÎMM a lansat astăzi, 28 noiembrie 2011, apelul de proiecte aferent Operaţiunii 1.1.1.A2Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale“, din cadrul POSCCE. Forma finală a Ghidului a fost aprobată prin Ordinul nr. 3054/25.11.2011 al Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Bugetul acestui apel de proiecte este de 85,5 milioane lei.

Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de  15 decembrie 2011, ora 09.00. Apelul de proiecte va rămâne deschis până pe 28.02.2012, ora 16:00.

În acest interval pot fi înscrise şi depuse un număr nelimitat de proiecte. Toate proiectele depuse vor fi evaluate şi vor obţine un punctaj conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, urmând ca alocarea financiară efectivă să se facă în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de proiectele declarate eligibile şi avizate pentru finanţare de către AM POS CCE, până la nivelul bugetului alocat apelului.

Solicitanţi eligibili
în cadrul operaţiunii sunt:

  • Microintreprinderile
  • Întreprinderile mici;
  • Întreprinderile mijlocii;
  • Societăţi cooperative.

Tipuri de proiecte finanţabile:

  • Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;
  • Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001, EMAS sau echivalente, sau sistemului de management integrat calitate/mediu, sau de acreditare a laboratoarelor
  • Etichetarea ecologică;
  • Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

Alte informaţii sau clarificări se pot obtine de la Lia Berzovan:

mobil:0731-831688  sau 0727-734361

Lasati un comentariu