Înscrieri la concursul de proiecte ecologice „Aria Protejată e şi a mea!”

• publicat la: 4 November 2011
Înscrieri la concursul de proiecte ecologice „Aria Protejată e şi a mea!”

În perioada 1.01.2011 – 31.12.2013, Societatea Carpatină Ardeleană – în calitate de lider de proiect- şi Agenţia pentru Protecţia Mediului – în calitate de partener, implementează proiectul cu titlul: „Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur” cod SMIS-CSNR 16831, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013.

Obiectivele proiectului sunt:

-         îmbunătăţirea condiţiilor de management ale ariilor protejate din lunca inferioară a râului Tur

-         creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei din comunităţile locale situate pe cursul inferior al râului Tur, de importanţa ocrotirii şi conservării favorabile a ariilor naturale protejate.

Una din activităţile proiectului organizate de Societatea Carpatină Ardeleană în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, este: concursul  de proiecte ecologice „Aria Protejată e şi a mea”, şi se va derula în perioada 7.11.2011 – 8.06.2012.

Acest concurs este destinat elevilor din ciclul gimnazial care provin de la instituţiile de învăţământ din localităţile care fac parte din aria protejată „Rezervaţia Râul Tur” şi zonele adiacente, şi anume: Turulung, Livada, Medieşu Aurit, Halmeu, Oraşu Nou, Călineşti Oaş, Micula, Lazuri,  Gherţa Mică, Turţ, Agriş, Porumbeşti.

Scopul concursului este elaborarea unui proiect de protejare/conservare a unei zone din aria protejată de pe cursul inferior al râului Tur sau a unor specii de animale sau plante din zonă.

Concursul se desfăşoară în două etape după care va avea loc şi jurizarea:

-         prima etapă: etapa de cercetare în care elevii vor trebui să realizeze două lucrări: „Harta bucuriei şi a tristeţilor” pentru localitatea lor şi împrejurimile sale şi „Descrierea Locurilor de Bucurie şi Tristeţe” pentru localitate şi împrejurimi.

-         a doua etapă: etapa planului de acţiune în care pe baza materialelor realizate în prima etapă vor realiza un plan de acţiune.

Echipele formate din 3-5 elevi coordonaţi de un cadru didactic se pot înscrie în perioada 7-21.11.2011, pe adresa de e-mail: concurs@eke.ro . Dintr-o unitate şcolară se pot înscrie mai multe echipaje.

Primele trei proiecte ecologice realizate de echipajele câştigătoare vor fi şi susţinute financiar din bugetul proiectului „Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur”, mai exact cu 2000 lei.

Premierea câştigătorilor se va face în preajma Zilei Mediului – 5 iunie 2012 – iar implementarea proiectelor câştigătoare se va face în perioada 9 iunie 2012 – 8 iunie 2013.

La conferinta de presa care a avut loc cu ocazia lansarii concursului au participat Elisabeta Bekessy -director executiv APM Satu Mare,Mark Nagy Janos – Societatea Carpatina Ardeleana,Mark Nagy Agota – Societatea Carpatina Ardeleana si Pinte Mirela -SC Agenda Setting SRL.

redactia

Lasati un comentariu