Lansarea Cererii de Propuneri de Proiecte pentru anul 2011

• publicat la: 23 noiembrie 2011
Lansarea Cererii de Propuneri de Proiecte pentru anul 2011

Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a aprobat forma finală a Ghidului Solicitantului şi lansarea Cererii de Propuneri de Proiecte pentru anul 2011.

În cadrul Operaţiunii 1.1.1. A2 – Sprijin financiar cu valoarea de până la 1.065.000 lei pentru investiţii în intreprinderile mici şi mijlocii, DMI 1.1, Axa Prioritara 1 a POS CCE, ca prin Ordinul nr. 3006/22.11.201.

Apelul de proiecte se lansează astăzi 22.11.2011 şi rămâne deschis până pe data de 31.05.2012 ora 16.00.

Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 12.01.2012, ora 09.00.

Bugetul acestui apel de proiecte este de 611,6 mil. lei. În intervalul 12.01.2012 ora 09.00 şi 31.05.2012 ora 16.00 se pot înscrie şi depune un număr nelimitat de proiecte.

Toate proiectele depuse vor fi evaluate şi vor obţine un punctaj conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, urmând ca alocarea financiară efectivă să se facă în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de proiectele declarate eligibile şi avizate pentru finanţare de către AM POS CCE, până la nivelul bugetului alocat apelului.

Operaţiunii 1.1.1. A2. se referă la sprijinirea următoarelor tipuri de investiţii:

1.      Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv.

2.      Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor.

Tipurile de proiecte eligibile:

1.      Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);

2.      Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;

3.      Diversificarea producţiei unei unităţi existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;

4.      Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unei unităţi existente (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie);

5.      Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior;

3.      Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe,knowhow sau soluţii tehnice nebrevetate;

4.      Consultanţă specifică şi instruire specializată strict legată de activităţile de investiţii specificate mai sus.

comunicat

Lasati un comentariu