Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

• publicat la: 7 noiembrie 2011
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinsteşte Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri. Deci, pe 8 noiembrie nu ii prăznuim doar pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci pe toate cetele ingereşti care nu s-au despărţit de Dumnezeu.

Lumea ingerească a fost creată de Dumnezeu din nimic, nu din ceva preexistent si nici din fiinţa Sa. Referatul biblic despre creaţie nu vorbeşte in mod precis despre crearea ingerilor.

In folclorul religios românesc, Arhanghelul Mihail este un personaj mai venerat in comparaţie cu Arhanghelul Gavriil. El poartă, uneori, cheile raiului, este un infocat luptător impotriva diavolului şi veghează la capul bolnavilor, dacă acestora le este sortit să moară, sau la picioarele lor, dacă le este hărăzit să mai trăiască. De multe ori il intâlnim alăturându-se Sfântului Ilie, atunci când acesta tună si trăsneşte, sau orânduieşte singur grindina, cu tunul. El ţine şi ciuma in frâu, asemanator Sfântului Haralambie.

Sfântul Arhanghel Mihail

In limba ebraică, numele său inseamnă “Cine este ca Dumnezeu?”. El este cel care “strigă”: “Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum intuneric s-a făcut. Că cine este ca Dumnezeu?”, si aşa s-a intocmit soborul, adică adunarea şi unirea tuturor ingerilor. Pe seama sa se pune si călăuzirea lui Lot şi a familiei acestuia la ieşirea din Sodoma, precum şi protectia speciala a poporului lui Israel. Ii scoate din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, il sprijină in lupta pe Ghedeon, il mustră pe vrăjitorul Valaam si il eliberează din inchisoare pe Sfântul Apostol Petru. Conform Scripturii, toţi morţii  vor iesi din morminte la glasul trâmbitei Sfântului Arhanghel Mihail.

Sfântul Arhanghel Gavriil

In limba ebraică, Gavriil inseamnă “bărbat-Dumnezeu”. Numele său contine concentrat vestea că Dumnezeu Se va face bărbat, că va asuma firea omeneasca. Vesteste Sfintilor Părintilor Ioachim si Ana naşterea Maicii Domnului, ii descoperă lui Zaharia naşterea Inaintemergătorului. Păstorilor le arată că li S-a născut Prunc, pe Iosif, logodnicul Mariei, il intăreste ca să nu se indoiască de nimic, călăuzeste Sfânta Familie in Egipt si aduce femeilor mironosiţe vestea Invierii Domnului.

Ceata ingerească inferioară se arată luminătoare celei superioare

Părintele Dumitru Stăniloae mărturiseşte  că Arhanghelul Gavriil este singurul căruia i s-a descoperit misterul intrupării Fiului lui Dumnezeu. Astfel, deşi nu face parte din ceata ingerilor aflată in prima triadă si nemijlocit lângă Dumnezeu, se face luminător al acesteia. Ii invaţă pe cei ce ii sunt superiori să “ridice portile veşnice”, ca Cel ce S-a imbrăcat in trup pentru negrăita iubire de oameni, să urce şi să stea mai presus de toată Incepătoria si Puterea.  Cele mici sunt făcute mari prin har. Aceasta o spune si Sfântul Apostol Pavel: “Acum, zice, s-a făcut cunoscută prin Biserica, Incepătoriilor si Stăpâniilor, intelepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu” (Ef. 3, 10).

Ziua din săptămână consacrată ingerilor este lunea.

La multi ani ! celor ce poartă numele Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil.

Peste 1.300.000 de români poarta numele Sfinţilor Arhangheli Mihail si Gavril, dintre care 586.395 femei si 735.450 barbati.

Majoritatea femeilor, respectiv 353.599, poartă numele de Mihaela, iar alte 222.499 – Gabriela. Dintre bărbaţi, 362.891 poartă numele de Mihai, iar 244.595 – Gabriel.

Marti , 8 noiembrie 2011, Biserica “Sf Mihail şi Gavril ” de pe strada Doina nr 11 işi sărbătoreşte hramul. După Liturghia de la orele 10,00, preotul paroh Buzura Berar Călin invită toţi credincioşii la o agapă frăţească  care se va ţine in curtea bisericii.

redactia

Lasati un comentariu