Udrea face grădiniţe pe datorie. Investitorii îşi vor recupera banii de la stat până în 2020

• publicat la: 8 noiembrie 2011
Udrea face grădiniţe pe datorie. Investitorii îşi vor recupera banii de la stat până în 2020

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, sub semnătura Elenei Udrea, a demarat un amplu proiect de construcţie de creşe şi grădiniţe. MDRT a demarat deja proceduri de achiziţie publică de servicii de proiectare şi execuţie pentru un număr de 661 de creşe şi grădiniţe, a căror valoare estimativă este de 635 de milioane de lei fără TVA (794 de milioane de lei cu TVA inclus, echivalentul a 185 de milioane de euro), potrivit datelor transmise de insti­tuţie.

Grădiniţele vor fi construite pe banii companiilor desemnate câşti­gătoare la licitaţiile organizate de MDRT, urmând ca investitorii să-şi recupereze banii de la stat în perioada 2013-2020. Cu alte cuvinte, Udrea face creşe şi grădiniţe pe datorie. „Pe perioada realizării lucrărilor, fi­nanţarea este asigurată de prestatorii, executanţii şi furnizorii cărora le sunt atribuite calupuri de lucrări, în urma procedurii de achiziţie publică, din surse financiare proprii şi/sau din credite bancare, pentru perioada 2011-2020, în condiţiile legii. Plata sumelor datorate prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor, aferente lucrărilor recepţionate în cadrul proiectelor prioritare, se realizează eşalonat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul MDRT, în perioada 2013-2020, conform anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 105/2010”, potrivit MDRT.

Creşele şi grădiniţele vor fi construite prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) şi vor avea o capacitate de una, două sau trei grupe, o grupă fiind alcătuită din 20 de copii.

Măsura este necesară, spun sindicatele din educaţie, deoarece învă­ţământul preşcolar de la noi din ţară are grave probleme cu privire la lipsa de spaţii şi supradimensionarea grupelor de copii.

„La această oră ne confruntăm cu o lipsă acută de spaţii, chiar dacă în ultimii ani am remarcat o creştere a investiţiilor în acest domeniu ? prin înfiinţarea de noi unităţi de în­văţământ preşcolar şi extinderea celor existente. Trebuie însă subli­niat faptul că majoritatea sălilor în care se desfăşoară actul educaţional au o triplă funcţionalitate: sală destinată activităţilor educative pre­văzute în planul de învăţământ, sală în care copiii servesc masa, dar şi dormitor. În absenţa unor spaţii suficiente, ne-a fost imposibil să cuprindem în învăţământul preşcolar un număr foarte mare de copii cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani”, a declarat preşedintele Sindicatului Salariaţilor din Învăţământ Bucureşti (SSIB), Marius Ovidiu Nistor, potrivit Agepres.

O altă nemulţumire a sindi­caliştilor din învăţământul preşcolar o reprezintă lipsa remuneraţiei suplimentare în situaţia în care efectivele de copii sunt supradimensionate. „Înscrierea copiilor în grădiniţe, peste efectivele prevăzute de lege, este în primul rând consecinţa presiunii deosebite exercitate de părinţi atât asupra personalului din grădiniţe, cât şi asupra autorităţilor locale şi instituţiilor implicate în mod direct sau indirect. În aceste condiţii, personalul din unităţile de învăţământ preşcolar este nevoit să depună un efort suplimentar, consistent, în ve­derea desfăşurării actului educaţional la aceleaşi standarde de calitate.

sursa jurnalul

Lasati un comentariu