Modificarea cotelor defalcate din impozitul pe venit

• publicat la: 12 decembrie 2011
Modificarea cotelor defalcate din impozitul pe venit

Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Satu Mare informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854/02.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/25.11.2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Potrivit acestui act normativ, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, cu excepţia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de: – 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; – 11,25% la bugetul local al judeţului; – 18,5% într-un cont distinct, deschis pe numele direcţiei generale a finanţelor publice judeţeană la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului.

Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 18,5%, o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel: – 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice în funcţie de următoarele criterii: populaţie, suprafaţa din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi capacitatea financiară a unităţii administrativ-teritoriale; – 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Aceste prevederi legale se aplică impozitului pe venit încasat la bugetul de stat începând cu luna decembrie 2011.

sursa tv1sm

Lasati un comentariu