Avantaje la angajarea ucenicilor

• publicat la: 13 ianuarie 2012
Avantaje la angajarea  ucenicilor

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare anunţă intrarea in vigoare a unor modificări aduse legii privind ucenicia la locul de muncă. S-au făcut modificări in ceea ce priveşte angajatorul, statutul coordonatorului de ucenicie şi a valorii acordate din indicatorul social de referinţă.

Astfel, angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie, calificat care să aibă o vechime de cel puţin 5 ani din ultimii 10 ani, in domeniul pentru care se organizează programul de ucenicie.

Noutatea in acest sens o reprezintă faptul că pot incheia contracte de ucenicie la locul de muncă, pentru maximum 3 ucenici şi persoana fizică autorizată şi intreprinderea familială,dacă fac dovada că prestează de cel putin un an activitate pentru care a fost autorizată.

Pot fi incadrate ca ucenic in muncă orice persoană fizică care a implinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani si nu deţine calificare pentru ocupaţia in care se organizează ucenicia. Contractul de ucenicie se incheie pe o perioada cuprinsă intre un an şi trei ani de zile. Angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică şi practică.

La finalul colaborării, angajatorul este obligat să inscrie ucenicul la un Centru Autorizat de Evaluare si Certificare a Competenţelor profesionale, unde aceasta primeşte un atestat. Angajatorii care incheie un contract de ucenicie la locul de muncă, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asiguratorilor pentru şomaj si stimulării ocupării fortei de muncă in vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă, pentru a beneficia de suma in valoare de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă, are obligaţia să comunice AJOFM-ului, locurile de muncă pentru care urmează să organizeze programe de ucenicie la locul de muncă, in termen de 5 zile lucrătoare de la data la care agenţia de prestaţii sociale judeţeană, transmite angajatorului comunicarea prevăzută in legea uceniciei.

În baza de date a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare, există 1141 de persoane cu vârsta de până la 25 de ani dintre care indemnizaţi sunt 408.

La data de 31 decembrie 2011 erau iregistrate 182 de persoane cu studii superioare, 214 fără studii si 69 absolventi de şcoală profesională, dintre aceştia putând fi selectaţi ucenici. Cei mai multi şomeri sunt inregistraţi in Satu Mare, 222, 94 la Socond, 87 la Tăşnad şi 59 la Carei.

sursa tv1sm

Lasati un comentariu