ISU la ora bilanţului

• publicat la: 19 January 2012
ISU la ora bilanţului

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SOMEŞ” al judeţului Satu Mare, ca parte componentă a Sistemului de securitate şi apărare naţională şi din subsistemul local de management al situaţiilor de urgenţă, este destinat să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă.

Joi, 19 ianuarie 2011, la ceas de bilanţ acestia declara faptul că şi-au îndeplinit misiunile încredinţate, au gestionat situaţiile de urgenţă şi riscurile teritoriale fapt ce ii îndreptăţeşte să afirmăm că sunt pregătiţi profesional să intervina în orice moment în scopul salvării oamenilor şi protejării bunurilor materiale. Rezultatele obţinute, chiar în condiţiile de criză, au fost posibile datorită sprijinului acordat de Instituţia Prefectului, Consiliului Judeţean si primăriile şi consiliile locale ale localitatilor din judet.

Pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu si protecţie civilă”, pe linia coordonării, îndrumării şi controlului activităţii de avizare/autorizare, in anul 2011 s-au organizat şi executat:  987 controale, astfel: 15 la firme de proiectare, 87 la investiţii, 494 la operatori economici, 3 la obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 238 la instituţii, 30 la construcţii hidrotehnice, 5 la puncte de comandă şi 115 la localităţi.

Cu ocazia controalelor si acţiunilor de prevenire desfăşurate, au fost constatate 4389 încălcări si deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţie civilă, iar 2903 (66,14 %) au fost înlăturate prin activitatea de îndrumare şi control efectuată de inspectori. Din analiza deficienţele constatate, inspectori ce încadrează inspecţia de prevenire, rezultă o valoare de 341 deficienţe constatate pe inspector, în creştere faţă de anul 2010.

De asemenea, cadrele Inspecţiei de Prevenire au participat la organizarea şi coordonarea următoarelor concursuri: – Concursurile Profesionale ale Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă – Concursul şcolar “Prietenii Pompierilor” – Concursul şcolar cu tematică de protecţie civilă ” Cu viaţa mea apăr viaţa” Au fost desfăşurate 85 activităţi de informare preventivă în unităţi de învăţământ, ocazie cu care s-a prelucrat cu elevii modul de comportare în situaţii de urgenţă, s-au prezentat filme cu caracter preventiv, s-au organizat vizite la sediul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Someş” al judeţului Satu Mare de către preşcolari şi şcolari din ciclul gimnazial.

S-au desfăşurat 51 exerciţii de evacuare la şcoli şi grădiniţe, ocazie cu care atât elevii, preşcolarii cât şi cadrele didactice au fost instruite cu privire la modul de comportare în situaţii de urgenţă. În perioada analizată s-au înregistrat un număr de 2339 intervenţii (în medie 6 pe zi) după cum urmează : – 216 incendii ; – 1680 intervenţii S.M.U.R.D. (1589 ajutor medical de urgenţă, 74 asistenţa persoane, 17 descarcerări); – 155 arderi necontrolate ; – 126 deplasări întoarse din drum; – 49 asigurarea / supravegherea zonei de producerea probabila a situaţiei de urgenţă; – 34 alte situaţii de urgenţă ‘ (7 inundaţii ,18 intervenţii pentru asanarea muniţiei neexplodate, 4 fenomene meteorologice periculoase , 1 eveniment public de amploare, 2 distrugere de muniţie neexplodată, 1 accident de transport în care sunt implicate subst. sau deşeuri periculoase, 1altă situaţie ); – 31 deplasări fără intervenţie; – 20 alte intervenţii ; – 14 alarme / alerte false; – 11 intervenţii pentru salvarea animalelor ; – 3 protecţia mediului; Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul intervenţiilor a crescut cu 17,41 % de la 1992 la 2339, iar numărul incendiilor a crescut cu 51 % de la 143 la 216 iar timpul mediu de răspuns a fost de 10″16″ mai mic cu 0″12″ faţă de anul trecut, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 7.155mai mic cu 2″24″ faţă de anul trecut.

Lasati un comentariu