Primăria atenţionează rău platnicii

• publicat la: 25 ianuarie 2012
Primăria atenţionează rău platnicii

Conform prevederilor O.U.nr.124/27.12.2011, din acest an, beneficiarii de ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei şi indemnizaţie sau stimulent pentru  creşterea copilului, vor fi suspendaţi de la plata  prestaţiilor dacă nu îşi achită obligaţiile de plată către bugetul local .

Începând cu data de   01.02.2012 persoanele care primesc ajutor social, alocaţie pentru susţinere familială şi părinţii care beneficiază de concediu sau stimulent pentru creşterea copilului se vor suspenda de la plată , pe o perioadă de 5 luni dacă nu îşi achită datoriile către bugetul local pentru anul anterior  (2011),  până la data de 31.01.2012. Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local, in perioada prevăzută (5 luni) , atrage reluarea, prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutorul cuvenit, incepând cu luna următoare celei in care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendării.

In situaţia in care după termenul prevăzut, nu s-a achitat datoria către bugetul local, incetează drepul la prestaţie .

Ajutorul social şi alocaţiile de susţinere familială  se  suspendă de la plată prin dispoziţie a primarului iar indemnizaţia de creştere a copilului se suspendă de către Agenţia pentru Plăţi si Inspecţie Socială Satu-Mare, pe baza tabelului centralizator  transmis de către Primărie.

redactia

comentarii

de careiu la 26 ianuarie 2012 - 06:48

e valabil anuntul si pentru primar?sau e prea mare suma de recuperat si nu se baga nimeni?

Lasati un comentariu