SLI Satu Mare:PLATA SENTINȚELOR JUDECĂTOREȘTI ÎN ANUL 2012

• publicat la: 16 ianuarie 2012
SLI Satu Mare:PLATA SENTINȚELOR JUDECĂTOREȘTI ÎN ANUL 2012

Plata sentințelor se va face în conformitate cu art. 5 alin (4) lit. B. din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 , pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din învățământul preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pe 2012.

Potrivit art. 1. Alin (1). din O.U.G. Nr. 71/2009 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2012 se plătește 5% din valoarea titlului executoriu.

Precizez că în conformitate cu art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011:

„(1)  În anul 2012, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea Nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul de ”Cheltuieli de personal”, în mod eșalonat în tranșe trimestriale egale.

(2) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice –”Acțiuni generale”, la titlul ”Cheltuieli de personal” este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuieli de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.”

La solicitarea FSLI, verificăm la nivelul fiecărui județ sumele aprobate pentru trimestrul 1, ca în cazul că acestea nu sunt suficiente, FSLI să intervină la Ministerul Finanțelor Publice pentru a majora aceste sume.

Voi solicita de urgență la județ, la I.S.J. Satu Mare să mi se comunice sumele repartizate pentru acest capitol, comparativ cu necesarul evaluat. (Necesarul nu este foarte clar, caci cu siguranță mai sunt procese care au fost câștigate si nu au fost calculate).

SLI Satu Mare a solicitat școlilor să calculeze sentințelor câștigate de SLI SM, și să le trimită către primării, pentru a se putea cuprinde aceste sume în bugetul pe 2012.

PE SCURT: Se vor plăti din fondurile de cheltuieli de personal aprobat în bugetul pe anul 2012, cuantumul de 5% din procesele câștigate. Plata se va face în tranșe egale în fiecare trimestru al anului.
prof. Victor Oprea
președinte SLI SM

Lasati un comentariu