Cadrele didactice sătmărene strâng semnături pentru demisia ministrului Funeriu

• publicat la: 3 februarie 2012
Cadrele didactice sătmărene strâng semnături pentru demisia ministrului Funeriu

În urma consultării liderilor și a membrilor, SLI SM a hotărât să procedeze la strângerea semnăturilor în vederea demisiei domnului ministru Daniel Petre Funeriu.

Astfel, Sindicatul Liber Satu Mare se alătură inițiativei Federației Sindicatelor Libere din Învățământ în vederea strângerii de semnături pentru demisia domnului ministru Daniel Petre Funeriu. Conducerea FSLI speră să adune un număr mare de semnături, circa 100.000.

Motivele pentru care se cere demisia este redat pe scurt in 10 puncte și anume:

  1. Salarizarea umilitoare şi neacordarea în anul 2012 a nici unei majorări a salariilor personalului din învăţământ, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor, operată în baza Legii nr. 118/2010;
  2. Eşalonarea, până în anul 2016, a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială;
  3. Refuzul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de a rezolva problemele apărute în ultimii ani în decontarea cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic, prin inserarea în Legea educaţiei naţionale a prevederii privind asigurarea sumelor pentru decontarea acestor cheltuieli din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat;
  4. Prorogarea, până la data de 01 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a alocării, pentru finanţarea învăţământului a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv;
  5. Pasivitatea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la momentul discutării proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012, ceea ce a condus la alocarea pentru finanţarea învăţământului, pe anul 2012, a mai puţin de 3% din P.I.B.;
  6. Măsura abuzivă şi ilegală luată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de a nu se mai reţine cotizaţia de sindicat, ratele C.A.R. şi alte debite, pe statul de plată a salariilor;
  7. Lipsa dialogului social şi ignorarea partenerilor de dialog, atât la nivelul ministerului, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare;
  8. Pierderea, prin Legea educaţiei naţionale şi actele normative privind salarizarea, a unor drepturi de care personalul didactic a beneficiat în baza Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic: reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I şi cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, fără diminuarea salariului; pensionarea personalului didactic, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard, dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani bărbaţii etc;
  9. Excluderea personalului didactic auxiliar de la acordarea gradaţiei de merit;
  10. Suspendarea ocupării prin concurs a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice vacante.

Prof. Victor Oprea
SLI Satu Mare

Lasati un comentariu