Suntem pregătiţi pentru clasa pregătitoare?

• publicat la: 27 February 2012
Suntem pregătiţi pentru clasa pregătitoare?

Organizaţia Femeilor Liberale Satu Mare organizează o dezbatere publică pentru a discuta  problemele existente prin aplicarea noii legi a educaţiei, în special cele referitoare la introducerea clasei pregătitoare şi pentru a găsi împreună soluţii cu aplicabilitatea practică.

Dezbaterea publica va avea loc la Camera de Comerţ, Industrie si Agricultura ,în sala de sedinţe, et.1, in data de 29 februarie 2012, începând cu ora 17,00. La dezbatere sunt invitaţi părinţi, cadre didactice, ONG-uri, jurnalişti, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai Inspectoratului Şcolar Satu Mare.

Vicepreşedintele Organizaţiei de Femei Liberale Satu Mare, Anna-Maria Maruşca, atrage atenţia asupra problemelor care apar in contextul introducerii “clasei 0”, din care enumerăm doar câteva:inexistenţa unui curriculum pentru “clasa 0”, lipsa infrastructurii necesare unei dezvoltări armonioase a copiilor aflaţi in această grupă de vârstă, lipsa unei finanţari “per capita” adecvate acestui articol de lege, incapacitatea sistemului de a absorbi un număr suplimentar de clase,alături de alte aspecte care vor fi dezvoltate in dezbaterea organizată.

Lucia Varga, preşedintele Organizaţiei de Femei din România consideră că “Este nevoie să ne implicăm activ acum pentru a nu face greşeli pe seama copiilor noştri. Actuala guvernare, prin măsurile implementate în sistemul de educaţie, introduce haosul şi scade major calitatea actului de învăţământ. Invităm părinţii şi cadrele didactice împreună cu administraţia publică locală şi societatea civilă să se implice, să căutăm împreună soluţii pentru a corecta măsurile care se dovedesc greşite ale actualei guvernări”.

În urma acestor dezbateri publice se vor centraliza soluţiile găsite şi acestea vor fi transmise în mod public autorităţilor centrale şi locale pentru a lua în consideraţie.

Lasati un comentariu