Programe operaţionale cu finanţări nerambursabile

• publicat la: 12 martie 2012
Programe operaţionale cu finanţări nerambursabile

Pentru luna martie,vă propunem o serie de programe operaţionale,programe cu finanţări
nerambursabile.

1. Sprijin financiar de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE, AP 1, DMI 1.1,Operatiunea 1.1.1)
Activitati eligibile:
– Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrica/sectie/instalatie);
– Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;
– Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;
– Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbări in procesul de productie al unei unităţi existente (ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate,
automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi
tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului,reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior;
– Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete,licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate;
– Consultanţă specifică si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus.

2. Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri
(PROGRAMULOPERATIONALSECTORIALCRESTEREACOMPETITIVITATIIECONOMICE,
AP 3,DMI 3.3, Operatiunea 3.3.1)
Activitati eligibile:
1. Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:
– Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea
Resurselor intreprinderii);
– Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management);
– Implementarea de solutii software pentru design si/sau productie,pentru imbunatatirea
managementului ciclului de viata al produselor;
– Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business
intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.
2. Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice din cadrul proiectului
3. Achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului
4. Achizitionarea de echipamente TIC (servere,calculatoare personale de tip desktop / portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.)
5. Achizitionarea de mijloace fixe, care nu intra in categoria de mai sus,necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
6. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta -activitate obligatorie
7. Informare si publicitate pentru proiect – activitate obligatorie
8. Auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei -activitate obligatorie.

3.Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE, AP 3,DMI 3.3, Operatiunea 3.3.2)
Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:
a. Implementarea de sisteme informatice de comert electronic;
b. Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice;
c. Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate;
d. Implementarea de sisteme informatice de epayment (plata electronica);
e. Implementarea de sisteme de e-learning (invatamant la distanta) pentru IMM;
f. Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei(Business 2 Business,Business 2 Consumer).

4.Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Activitati eligibile:
Programul Kogălniceanu se axeaza pe doua componente:
• Subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6,5% pe an;
• Acordarea de garantii, de catre Fondul national de garantare, in numele si in contul statului, pentru maximum 80% din valoarea creditului pe care il ia o intreprindere mica si
mijlocie, fara ca garantia sa poata depasi 100.000 de lei.
Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:
• cheltuieli privind aprovizionarea, productia,desfacerea;
• cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii;
• cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
• alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
• cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
• plata impozitelor,taxelor, contributiilor si a altorsume datorate bugetului general consolidat;
• alte costuri de operare.

5.Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltariimicrointreprinderilorde catre
intreprinzatorii tineri SRL-D

Activităţi eligibile:
Microintreprinderea poate fi infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati.
Microintreprinderea trebuie sa aiba in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitati CAEN, cu exceptia urmatoarelor activitati: intermedieri financiare si asigurari; tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de
armament, munitii, explozibili,tutun, alcool, plante si substante aflate sub control
national, precum si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.
De asemenea, tanarul intreprinzator trebuie sa angajeze cel putin 2 salariati la momentul obtinerii facilitatilor de finantare si sa reinvesteasca cel putin 50% din profitul realizat in anul precedent.Se acorda 10 000 euro nerambursabili 50% din valorea eligibila.

Pentru informare si colaborare,contactati Lia Berzovan,mobil:0727-734 361 sau 0731-831688

Lasati un comentariu