Se reabilitează Spitalul Vechi Satu Mare

• publicat la: 16 March 2012
Se reabilitează Spitalul Vechi Satu Mare

Consiliul Judeţean Satu Mare a demarat proiectul de reabilitare, consolidare şi echipare a clădirii Spitalului Vechi din Municipiul Satu Mare. După întocmirea documentaţiei privind acest proiect, în data de 14 martie, s-a publicat pe SEAP licitaţia privind „Lucrări de Reabilitare, Consolidare şi Echipare Spitalul Judeţean de Urgenţă la imobilul situat în municipiul Satu Mare, P-ţa Eroii Revoluţiei nr. 3-2 – monument istoric”.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 15.072.302,64 lei fără TVA, dar valoarea contractului se va cunoaşte după finalizarea procedurii de atribuire. Deschiderea ofertelor depuse va fi în data de 4 aprilie a.c., ora 10:00, criteriul de atribuire a lucrării fiind „Preţul cel mai scăzut”. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 18 luni de la data atribuirii contractului şi emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Spitalul Judeţean de Urgenţă II (Spitalul Vechi) din municipiul Satu Mare este o construcţie din prima jumătate a secolului XIX, având iniţial destinaţia de şcoală. Clădirea se găseşte pe lista monumentelor istorice şi este amplasată în zona central nordică a municipiului Satu Mare, în partea dreaptă  a râului Someş, cu front la str. Barbu St. Delavrancea. Suprafaţa totală este de 11.376 mp, cu un regim de înălţime D+P+2E şi înălţimea maximă de 12,55 m. Faţadele clădirii spre spaţiile publice sunt bogat decorate cu elemente de arhitectură.

Uzura fizică şi morală a imobilului impune: reparaţii, reabilitare arhitecturală/structurală şi o bună întreţinere în timp. Se va realiza: recompartimentare interioară, refacerea integrală a finisajelor interioare şi exterioare, schimbarea tâmplăriei interioare şi exterioare, rezistentă la foc, recondiţionarea tâmplăriei de la casa scărilor, a tâmplăriei care închide holul de la intrarea principală în secţie, recondiţionarea tâmplăriei exterioare de la intrarea dinspre stradă,  dimensionarea,  modernizarea şi înlocuirea instalaţiilor electrice, inclusiv curenţi slabi, a instalaţiilor  termice, sanitare, climatizare, scăderea consumurilor energetice ale clădirii, termo -hidro  izolaţie.  Pe întreaga clădire se va prevedea sistem de siguranţă şi semnalizare incendiu, telefonie, reţele informatice, CATV.

Consiliul Judeţean Satu Mare va aloca pentru această investiţie aproximativ 30% din valoarea lucrărilor, restul fiind finanţat de Ministerul Sănătăţii.

Lasati un comentariu