Şedinţă fluviu pentru aleşii locali

• publicat la: 28 March 2012
Şedinţă fluviu pentru aleşii locali

Vineri 30 martie 2012,de la ora 10,00,aleşii locali  careieni au fost convocaţi pentru Şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal,aferentă lunii martie.

O şedinţă fluviu am putea spune dacă privim ordinea de zi care are nu mai puţin de 24 de puncte.

După ce in urmă cu trei ani,Primăria Carei a dat in concesiune lacul de la Ianculeşti( total neamenajat la acea vreme) Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor din Carei,acum doreşte să îl preia in administrare proprie.

Luciul de apă de la Ianculeşti a fost in urmă cu puţin timp mărul discordiei intre pescarii din Asociaţia de profil şi preşedintele acesteia, Viorel Năstăsescu, amenajările şi munca depusă de unii membrii plătitori pentru transformarea lui in lac de pescuit fiind revendicate de ambele tabere .

Mapa consilierilor mai conţine şi un proiect de hotărâre ce necesită  avizul acestora in ce priveşte “contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 7.300.000 lei”.Iniţial,întreaga  sumă era prevăzută pentru reabilitare de străzi şi trotuare din municipiu conform celor stabilite într-una  din şedinţele anului trecut.

Acum,trei milioane de lei din această sumă ,se doreşte a fi direcţionată către Castelul Karoly,proaspăt renovat,care  a beneficiat  până în prezent de fonduri europene de peste 5 milioane de euro.

Şi pentru unele din spaţiile verzi din oraş sunt prevăzute a se aloca fonduri de 244.000 lei,pentru porţiunea de pe bdul 25 octombrie,o porţiune controversată de-a lungul ultimului an,după ce au fost scoşi trandafirii iar in locul lor a fost semănată iarbă sau …nimic.

Ordinea de zi mai prevede si scutiri de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru anumite persoane care au solicitat acest lucru, aprobarea conturilor de execuţie a bugetelor la data de 31 decembrie 2011,aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 la Spitalul Municipal Carei  precum şi planuri urbanistice pentru diferite obiective.

Cei interesaţi de problemele dezbătute pot participa la şedinţa publică a Consiliului Local Municipal ce va avea loc in sala  de şedinţe din cadrul Primăriei Carei,vineri de la ora 10,00.

Ordinea de Zi

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-nei Konglovits Eva
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.I. nr. 102/2011, pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 7.300.000 lei
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 266.707 lei din fondul de rezervă bugetară, pentru cheltuieli de capital
 4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 21.120 lei, Şcolii cu clasele I – VIII ,, Vasile Lucaciu,,Carei în vederea finalizării proiectului educaţional ,, Drum către un viitor verde,,
 5. Proiect de hotărâre privind administrarea locului Ianculeşti de Consiliul Local Carei
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2012
 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor fonduri în favoarea asociaţiei Ordinul cavalerilor Vinului ,, Sfântul Orban,, Carei, pentru organizarea concursului de vinuri
 8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei, Protopopiatului Ortodox Român Carei pentru a participa cu Corala preotească ortodoxă la evenimentele organizate de Catedrala di Forli – Italia în perioada 19 – 21 mai 2012
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal Carei
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar la spitalui Municipal Carei
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetelor la data de 31 decembrie 2011
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între Consiliul Local al Municipiului Carei şi Societatea Cooperativă de Gradul II FEDERALCOOP Satu Mare
 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a ,, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare,, aprobarea Actului adiţional nr. 1/2010 la Actul Constitutiv şi la Statutul  Asociaţiei
 14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a ,, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare,, aprobarea Actului adiţional nr. 2/2012 la Actul Constitutiv şi la Statutul  Asociaţiei
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 3 a H.C.I., nr. 90/30 octombrie 2008, privind Regulamentul şi procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Carei
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal – Proiect nr.0613/2011 elaborat de S.C. VASVARY E SNC satu Mare, privind – AMPLASAREA LOCUINŢEI COLECTIVE str. CORNELIU COPOSU, MUN. CAREI
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu – prioect nr. 3/2011, elaborat de Biroul de Arhitectură şi urbanism – Mircea Octavian Corodan, privind EXTINDERE GRUP ŞCOLAR ROMANO- CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS PRIN CONSTRUIREA UNUI NOI CLĂDIRI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU SALĂ DE SPORT ŞI SALĂ DE CLASE P – P+M
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu – proiect nr. 28/2011, elaborat de S.C. ERYZA DESIGN S.R.L , Satu Mare, privind CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL , str. Calea Mihai Viteazul, nr. 32, mun. Carei
 19. Proiect de hotărâre de aprobare a regulamentuluio privind   ,, Circulaţia pe drumurile publice,,
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impzitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Kaufler Iosif, domiciliat în Carei, str. Titulescu, bloc 22, apt. 2
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Ostatea Traian, domiciliat în Carei, str. Ignişului, nr. 28, bloc 47, apt. 34
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutiirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-şoara Târşan claudia, domiciliată în Carei , str. Ignişului, nr. 22, apt.4
 23. Diferite probleme de urbanism
 24. Diverse

Daniela Ciută

comentarii

de Horia Mărieș la 28 March 2012 - 14:22

Păcat că nu se pot citi pe nicăieri de către contribuabili proiectele de hotărâri, dar astfel de obiceiuri (pe care eu unul le-aș aprecia totuți ca pe unele pozitive) încă nu s-au adoptat de către U.A.T. a Mun. Carei.

M-ar fi interesat să lecturez de exemplu, din lista de mai sus, mai ales urmatoarele:

a) Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.I. nr. 102/2011, pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 7.300.000 lei.

Asta nu-i chiar o jucărie, având în vedere faptul că HCL nr. 102/2011 zicea:

“Art.1. Se aprobă în principiu contractarea unui credit pentru investiţii – finanţări rambursabile sub forma unui linii de credit în valoare de 7.300.000 lei, respectiv 1.731.622 Euro, după cum urmează :
- pentru reabilitare străzi 5.535.106 lei 1.312.974 Euro
- pentru reabilitare trotuare 1.764.894 lei 418.648 Euro”

Deci, HCL 102/2011 vorbea tot de suma de 7.300.000 lei.

O fi vorba de un alt împrumut de 7.300.000 lei sau este vorba pur și simplu de trecerea de la contractarea “în principiu”, la o contractare “efectivă” ?

(Apropo, poate oare cineva să-mi traducă exact în limba română noțiunea de “Hotărâre pentru aprobarea în principiu a contractării unui credit pentru investiţii?” fiindcă se pare că eu am lipsit de la lecția asta. Dau și o bere Guinness pentru traducere. “Hotarâm aprobarea în principiu”. Curat murdară și principială hotărâre).

Probabil că se va tăia din ce s-a aprobat inițial în principiu (adică de la străzi+trotuare) și se vor redirecționa banii către Castel+străzi+trotuare.

Cam greu de ghicit, nu-i așa? Cum tot greu este de ghicit este pentru ce mai trebuiesc bani pentru Castel. Dacă este vorba cumva de Manej, mai bine nu s-ar mai ține ședința de vineri și s-ar duce toată lumea să joace fotbal împotriva vre-unei echipe de copiii, de ex. împotriva Kinder sau CSS2, că tot aia e.

Pentru câți ani îi va mai îndatora Primăria pe contribuabulii careieni și care va fi oare noul grad de îndatorare, fiindcă după cum bine se știe de către unii care mai și citesc, acum este de 8-9%, până prin anul 2020.

Inseamnă că actualul edil are nevoie de încă 2 mandate ca să plătească datoriile deja contractate de primărie și probabil încă alte 3 sau 4 mandate ca să le plătească pe cele pe care le va contracta începând de vineri.

Sau, pentru ca să poată să le plătească, va mări fără nici o jenă taxele și impozitele cu până la 16%, fiindcă alți foarte duși cu pluta, dar mult mai sus situați pe scara ierarhică, i-au dat deja voie să facă măgăria asta.

2 + 4 mandate x 4 ani = 6 x 4 = 24 de ani.

Dar domnul respectiv chiar nu vrea să iasă puțin mai repede la pensie? Poate chiar anticipat. Sau va ieși totuși mai devreme și îi lasă pe alți edili să plătească datoriile decise si contractate de el? Este fair oare să-i lași pe alții să plătească datoriile contractate și angajate de tine? Nu cred.

b) Proiect de hotărâre privind repartizarea unor fonduri în favoarea asociaţiei Ordinul cavalerilor Vinului, Sfântul Orban, Carei, pentru organizarea concursului de vinuri.

Este vorba cumva de un alt concurs de vinuri, sau este vorba tot de cel de al XVII-lea Concursul de vinuri de la Carei ca s-a desfăşurat sâmbătă 24 martie la Motelul Vraja Viilor si unde a fost premiat vinul făcut din pir?

Oare la Primăria Carei s-a statornicit deja obiceiul ca mai întâi să se cheltuiescă banii și ca abia pe urmă să se aprobe cheltuirea lor? De ce? a da, înșeleg, ca să se știe exact suma cheltuită! De acord, se poate si așa.
Dar ce nu se poate, atunci când tu ești bossul păcătosul și interpretezi legea doar așa cum îți convine?
Probabil că ne putem aștepta atunci ca la ședința C.L. care va avea loc la sfârșitul lunii aprilie să se aprobe fondurile de protocol cheltuite deja la exact jumătatea lunii martie.

c) M-ar mai fi interesat “Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 3 a H.C.L. nr. 90/30 octombrie 2008, privind Regulamentul şi procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Carei”, ca să înțeleg și eu mai bine ce se urmărește de fapt. Subiectul ăsta nu-l pot însă forfeca azi, fiindcă Anexa 3 n-a fost scoasă niciodată la iveală ca informație publică, cel puțin nu pe portalul oficial al Primăriei Carei.

Dacă am supărat sau am jignit vre-un cititor no name cu cele enumerate mai sus, vă rog respectuos să mă scuzați.

In rest, urez mult succes tuturor combatanților care vor lua parte la dezbaterile fluviu și s-auzim numai de bine.

de ROLI la 28 March 2012 - 16:08

Comentariu lung , scris in necunostinta de cauza si tendentios in comentarii.
Oricum,merge pentru cei care-i furnizeza informatiile , vad ca ne scrie pagini intregi.Nu-i scapa nimic .Poate patriotul nostru doreste sa vina la Carei ,sa ne salveze pe cei multi si prosti,depunandu-si candidatura.

de Horia Mărieș la 28 March 2012 - 16:56

@ROLI zis și “no name”, nu te lași Domnule, bravo, asta-i o calitate rară, demnă de admirat.

Imi pare sincer de faptul ca nu apreciați lungimea comentariului meu. L-am scris special pentru Dvs. Dar o carte ați mai citit cumva în ultimii 10 ani? Nu de alta, dar sunt nevoit să vă reamintesc cu deplină umilință faptul că o carte poate avea câteva sute de pagini, iar față de o carte, un comentariu ca al meu este o chiar o nimica toată.

Hai să le luăm pe rând, dar vă atenționez că eu scriu, așa cum deja ați constatat, comentarii mai lungi și greu de înțeles de anumite role.

Dar de data asta însa o să te iau eu pe Dumneata la întrebări, poate vom reuși să dăm până la urmă cărțile pe față.

1) De ce considerați că scriu în necunoștiință de cauză. Sunt foarte curios să vă aflu argumentele.

2) De ce considerați că sunt tendețios?

3) De ce considerați că mi se furnizează informații și de către cine?
Doar ca să lămurim și vorbele astea aruncate drept în vânt și care nu vă costă nimic.

Rog să excludem din start supozițiile false, fiindcă absolut tot ce am scris mai sus, în afară de nevinovatele cuvinte care sau vrut a fi pamflet, puteți citi chiar și Dvs în articole + comentariile apărute în B. de C., sau pe portalul primăriei la pagina Consiliul Local – Hotărâri. Eu unul vă pot demonstra oricând, punct cu punct acest lucru.

In incheiere, mult stimate domnule Rolă, vă informez că dacă singur vă considerați că faceți parte dintre cei mulți și proști, aș face cu plăcere gestul patriotic de a veni în urbea Dvs ca să vă salvez, mai ales de prostie, fiindcă prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul, dar n-am buletin de Carei și deci vă rog insistent ca măcar în noaptea asta să încercați să dormiți liniștit, fiindcă eu unul nu pot să candidez acolo.

În rest, s-auzim numai de bine.

de Jon Pescarul. la 28 March 2012 - 17:33

In sfarsit ca s-a trezit cineva sa ia masuri in legatura cu lacul Ianculesti.
Era timpul deja sa se ia o hotarare impotriva acestui CLUB SELECT ai carui membri apropiati ai lui Nastasescu si-au batut joc in ultimul hal de lac si de ceilalti membri pescari.
Activitatea Avps Carei cred ca nu trebuie sa va aduc la cunostinta,deoarece stie deja tot orasul despre ilegalitatile comise de catre cond.acesteia sub directa supraveghere a lui Nastasescu.

de ROLI la 28 March 2012 - 18:00

Da cine esti omule? ca sa ma interpelezi ? ma iei la rost ? ce si cum am facut?ce am citit ?Cine iti aloca acest drept?Tu ar trebui sa citesti Codu bunelor maniere !!! Ne faci in toae felurile ,vezi-ti de obrajii aia rosii si de treburile tale.Sunt convins ca ai ce matura prin casa-ti din Bucale. .Dute si lasa-ne,duteeeeeeeeeee,esti un obsedattttttttt,habar nu ai ce vorbesti,cu ce drept vii sa ne dai noua lectii /te faci de ras,cine dracu crezi ca te baga in seama?te bagi singur in seama pe aici.Vezi-ti de pensie si de treburile tale.Lasa-neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

de jiji la 28 March 2012 - 18:06

nu va mai bateti capu cu anonimul asexuat rolika ca spera poate la o functie de consilier si trebe sa arate la sefu ce bataios este.cu cartea cred ca ati nimerit la fix.punct ochit punct lovit.nu incercati sa aveti pretentii ca sa mai si inteleaga ce e cu cuvantul tendentios si patrioti.un singur lucru a nimerit si anume ca face parte dintre unii prosti.gura pacatosului adevar graieste cica.

de jiji la 28 March 2012 - 18:09

sper ca nu faci iar o criza rolika draghe.parca ai fi o femeie isterica! sau e numai frustrarea ?lasa ca va veni si vremea buna nu trebuie sa iti pierzi credinta dar nici cinstea si onoarea.

de D.D. la 28 March 2012 - 18:25

Cel mai bine ar ca D-nul Ciuta sa candideze la functia e primar in numele tuturor partidelor romanesti.In mod sigur ca ar avea mari sanse!macar sa scoata vreo 12 consilieri.Ar fi ideal.Ganditi-va bine D-le Ciuta ! Merita !Succes!

de Horia Mărieș la 28 March 2012 - 18:56

@ROLIKA szivem, babam, edesem!

Cabinete psihiatrice mai aveti pe acolo?
Viziteaza-le tată repede că-ți tremură mâna atunci când apeși pe tastele “e” si “!”.
Dar inainte de asta, du repede inapoi furăciosule mic și prost, tufele de trandafiri și nevinovații copăcei de tuia și de meri decorativi pe care groful tău le-a tăiat ieri și azi din zona Policlinicii, a Turnului cu apă, mai precis de pe B-dul 25 Octombrie.

Sa nu care cumva să dea Cel de Sus să vă atingeți de castanii din oraș că vă f…ugaresc pe toși de nu mai gasiți scăpare nici în gaură de șarpe.
Vă rup urechile măgarilor!

Ai băgat bine la căpățână, disznocska?

de Horia Mărieș la 29 March 2012 - 09:49

@ROLI: citește te rog (n-ai grijă, faci față, nu-i așa de lung ca să sperie).

1. Proiect de hotarâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-nei Konglovits Éva (vezi articolul de mai sus).

2. Asociatia Culturală “Rekettye” Carei, Date ale liderului organizației
Nume: Konglovits Éva, Funcția: Președinte, Obiectul de activitate al organizației: Promovarea dansurilor, cântecelor folclorice, funcționarea grupului de dans.

3. H O T A R Â R E A Nr.38/2011. Consiliul local al municipiului Carei judetul Satu Mare, întrunit în sedinta extraordinara la data de 29 aprilie 2011. H O T A R E S T E :
Art.1. Se repartizează suma de 4.000 lei din cap. de cheltuieli 67.02 „Cultură, recreere și religie – la titlul alte cheltuieli” în favoarea Asociației Culturale Reketty, pentru acoperirea cheltuielilor de transport cu ocazia deplasării la Festivalul Culturii Maghiare organizat în Croația, în perioada 6 – 11 iunie 2011.

4. Legea 215/2001, art. 46 interzice consilierilor locali să ia parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor în care au un interes patrimonial faţă de problema supusă dezbaterii. Interesul poate fi personal sau prin soţie/soţ, afini sau rude de până la gradul al patrulea inclusiv. Hotărârile adoptate prin încălcarea acestei prevederi sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată. Consilierii trebuie să anunţe la începutul ședinţei un potenţial conflict, aspect care se consemnează alături de abţinerea de la vot în procesul verbal al ședinţei (art. 77 (2), Legea 393/2004).
============================================================================
Sursa tuturor celor de mai sus: Numai Internet.

Spune te rog acum dumneata istețule @ROLI, zis și “no name” ce concluzie tragi din cele de mai sus? Că este un comentariu lung, scris în necunoștiință de cauză și tendențios în comentarii? Că sunt patriotul vostru care dorește să vină la Carei, să-i salveze pe cei multi și proști, ca @ROLI? Că de ce te interpelez? (fiindcă ești un prost.) Că de ce te iau la rost fiindcă ești un prost? Că de ce te întreb ce-ai mai citit în ultimii 10 ani dacă tot ești un prost? Etc.

Pentru informarea dumitale, cele de mai sus se traduc conform legilor în vigoare incompatibilități și conflictele de interese ale unui consilier local. Acesta a funcționat în această ipostază de conflict mai bine de un an, numai fiindcă s fost vicepreședintele organizației locale UDMR, unde președinte este și acum primarul. Acum primarul cred că s-a tăiat macaroana consilierului fiindcă între timp consilierul a devenit városi elnöke a Erdélyi Magyar Néppárt nagykárolyi szervezétenek.

Da’ putrezi mai sunteți draghe frate!

În rest, s-auzim numai de bine.

de ROMAN la 29 March 2012 - 10:44

Prosti,putrezi,inculti,magari si in toate felurile.Cam asa ne face pe noi careienii omul care se pretinde a fi “cult.”Sa dus la Buuresti,ca sa se intoarca peste 30 de ani sa ne dea lectii prostilor..Asta inseamna educatie,bun simt si respect fata de cetatenii din orasul care pretinde ca ii este fidel. Concluzia este : omul cu scrisu a cazut in depresie sau sa fie o astenie ?
Vino omule in Carei si cere audienta celor pe care esti suparat,pe care-i critici zilnic nu mai jigni careienii ca poate-ti vei gasi vreun ac la cojoc.Sau esti vreun EINSTEIN inchipuit??

de Horia Mărieș la 29 March 2012 - 11:02

@ROMAN zis tot “no name”.

“Dialogam” cu un alt “no name”, cu @ROLI, și nu cu dumneata.

Tot de am scris i se adresa doar lui @ROLI. Dacă dumneata te-ai simțit vizat, adică cu musca pe căciulă, este doar treaba dumitale.
Dumneata ești cumva avocatul lui @ROLI sau al altcuiva?
Sau esti @ROMAN = @ROLI?
Tot ce se poate, dar mai bine nu te băga ca musca în lapte în afacerile care nu te privesc. N-am generalizat, așa că stai matale exact în banca matale.

Sau dacă vrei să dialogăm, prezintă-te civilizat, facem cunoștiință, îți expui argumentele, spui tot ce nu-ți convine la mine si apoi discutăm.
Altfel, NU stam de vorbă, fiindcă pentru mine esti tot un “no name”, adică o nulitate lașă.

de jiji la 29 March 2012 - 11:09

cam slaba romaneasca ta si seamana a naibii de bine cu a lui Roli ce se scalda in doua coveti.pune mana si citeste daca vrei si tu sa fii Einstein sau vrei sa ramai ca cei la care le tii atata partea?

de jiji la 29 March 2012 - 11:11

ai vrea tu roli sau roman sa fii ca maries cel putin da mai ai pana atunci

de Dragos la 29 March 2012 - 13:16

In loc sa va luati la paruiala mai bine ramaneti on-topic. Dl. Maries are o opinie proprie si o viziune din exterior. Nu vorbeste din punctul de vedere al unui partid, ci isi zice propria parere. Cei ce nu au coloana vertebrala nu ai nici idei/pareri proprii.

Revenind la subiect, punctul 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor fonduri în favoarea asociaţiei Ordinul cavalerilor Vinului “Sfântul Orban” Carei, pentru organizarea concursului de vinuri.

Trei intrebari:
1. Ce valoare are acest fond?
2. Cine sunt acei cavaleri care vor beneficia de banutii acestia?
3. Unde este Deceneu si Burebista? As vrea sa vad o lupta intre cavalerii lui Orban(oricare al fi acela) si geto-daci

de Levi la 29 March 2012 - 15:52

Adica acum trei ani unii au amenajat lacul de la Ianculesti si au investit in el cand era in stare salbatica iar acum,frumos aranjat a atras atentia pescarilor oraseni care vad deja profitul.Primaria va angaja un administrator pentru acest lac sau va fi doar domeniul lui Jeno?

de Jon Pescarul. la 29 March 2012 - 18:01

Da..ai dreptate frumos aranjat dar pe banii pescarilor fara Avps care numai sugea financiar membrii asociatiei,iar unii privilegiati,apropiati de nastasescu,era sa scriu Ceausescu dealtfel era tot una amindoi au ceva in comun si anume DICTATURA,au infiintat un CLUB restrins la lacul Ianculesti unde si-au permis sa faca cam tot ce era interzis.
Eu sant de parere ca bine ca au pus cei de la primarie piciorul in prag nu de alta dar lacul apartine tuturor Careienilor.Si nu este sursa de venit pentru unii neaveniti,si loc de zbenguiala pentru cativa smecheri gen Pap Vali baci.

de petru la 30 March 2012 - 08:31

@ roli
drepturile se ACORDA sau chiar se AROGA, dar fondurile se ALOCA. iar te-ai scufundat in lacul Inaculesti. Adica ai facut o (noua) confuzie!

de petru la 30 March 2012 - 08:36

@ D.D.
Hai sa nu alergam dupa himere. daca partidele romanesti scot 9 consilieri este aproximativ in concordanta cu raportul etnic. Doar nu credeti ca nimeni nu va mai vota cu tulipanul si partidele unguresti!? A mai scazut increderea in mielul bland numit udmr, dar cea mai mare parte a electoratului maghiar se va orienta spre partidul civic sau spre ppm daca acesta a fost inscris pe lista partidelor. Sau, poate ca si udmr, va putea participa la alegeri fara a fi inscris ca partid politic?! Mai stii?

de petru la 30 March 2012 - 08:39

@ Horia Maries

Domnule Maries, va rog sa nu va faceti iluzii cu privire la role. Prostia nu se vindeca!

de Horia Mărieș la 30 March 2012 - 09:43

@Petru :-) Nu-mi fac iluzii. Soluția optimă este să le ignor total (rolele).

de Jon Pescarul. la 30 March 2012 - 12:42

Dupa sedinta de astazi unde Avps Carei a ramas fara lacul Ianculesti,unii tov.au vazut de cuviinta sa treaca la amenintari cu moartea detalii puteti citi accesand linkul urmator http://lacianculesti.forumulmeu.ro/f6-anunturi

de Horia Mărieș la 30 March 2012 - 15:48

“De pe ordinea de zi a şedinţei de azi, vineri 30 martie 2012, primarul Kovacs Eugen a retras în ultimul moment Proiectul de hotărâre privind repartizarea unor fonduri în favoarea Asociaţiei Ordinul Cavalerilor Vinului “Sfântul Orban” Carei, pentru organizarea concursului de vinuri ce a avut loc în data de 24 martie 2012.”

https://www.buletindecarei.ro/2012/03/18-din-bugetul-spitalului-pe-2012-sunt-alocati-medicamentelor.html

de FLY la 30 March 2012 - 18:47

Toti desteptii care comenteaza pe aici sa vina la mine !
E postul Pastelui !D-zeu are grija de fiecare ! Mai ales de cei care mor si crapa de ciuda,invidie si rautate.Doar ei se cred desteptii lumii !Cred ca v-ati prinde urechile daca vreunul din voi ati ajunge primar.Ca de gura sunteti tare buni, cu faptele stati mai prost.

de de liviu la la 30 March 2012 - 23:39

Horia, daca ai plecat sa-ti fie de bine. Comenteaza autoritatile capitalei.
Ai parasit orasul, inseamna ca nu te-a interesat sau nu te-ai simtit bine in acest oras?
Dupa 30 de ani revii si te dai “un mare fost careian” si numai comentezi.
Ce vrei sa faci? – O rascoala? numita “Rascoala lui Horia, de jiji(Closca) si de Petru(Crisan) din anul 2012 impotriva autoritatilor locale”?. Stiti ce au patit in 1784?

de Horia Mărieș la 31 March 2012 - 03:39

Constat din nou cu oareșicare satisfacție că unora ca @FLY (a zbura) sau @Liviu le place să zboare și să se bage exact ca a légy a szarba.

Postacilor lași și “no name”, trimiși la înaintare pe post de carne de tun de împărăția locală, în loc să vă ocupați de umila și insignifianta mea persoană, mai bine v-ați ocupa și v-ați da cu părerea Dvs. avizată vis-a-vis de problemele aflate discuție, adică la cele aflate pe ordinea zi a ședinței de ieri 30 martie a C.L. Ca de exemplu:

- Ce se mai aude despre povestea tăierii barbare a arbuștilor de tuia și a trandafirilor din oraș, lucru care a revoltat o grămada de contribuabili careieni de toate neamurile, asta în corelare cu cei 30.000 lei (adică trei sute de milioane lei vechi) plătiți deja firmei Pominova SRL pentru pentru “proiectare si inginerie”, în corelare cu proiectul pentru “REAMENAJAREA SPAŢIULUI VERDE PE B-DUL 25 OCTOMBRIE , CAREI, jud. SATU MARE” în valoare de 342.750 lei și cu procentajul ciubucului aferent, precum și cu conflictul de interese existent de pare între şeful Direcției Spații Verzi din Carei şi această firmă?

- Ce părere aveți despre incompatibilitatea semnalată deja în cazul distinsului (fost până mai ieri probabil) consilier Doamna Konglovits Eva? Mai sunt și alții în situații similare?

- Ce părere aveți despre noua îndatorare la bănci a Primăriei Carei în urma aprobarii (bănuiesc doar, încă n-am confirmarea fericitei vești) a Proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 102/2011, pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 7.300.000 lei, asta în corelare strânsă cu mai mult decât sigura mărire a impozitelor contribuabililor cu 16% în anul viitor, fiindcă din altă sursă primarul nu va putea returna împrumutul și nici nu va putea plăti înrobitoarele dobânzi aferente?

- Ce părere aveți, cine are mai multă nevoie de sprijin, de sponsorizare cu 10.000 lei, Protopopiatului Ortodox Român Carei pentru a participa cu Corala preotească ortodoxă la evenimentele organizate de Catedrala di Forli – Italia în perioada 19 – 21 mai 2012, sau cei care sunt nevoiți să umble în cărucioare pe rotile ca de exemplu Fundatia Werdnig Hoffman Carei sau altele de acest fel? Am mai pus insistent acest gen de întrebare si vis-a-vis de Proiectul de hotărâre privind repartizarea unor fonduri în favoarea Asociaţiei Ordinul Cavalerilor Vinului “Sfântul Orban” Carei, pentru organizarea concursului de vinuri ce a avut loc în data de 24 martie 2012, proiect retras ieri în ultimul moment de primar, care a realizat probabil ca altfel o încurcă cu Legea.

Alde @FLY & @Liviu, de ce nu comentați/combateți oare voi doi (dar mai sunt si alți postaci “no name” de serviciu) pe marginea acestor subiecte, și de ce vă interesați oare voi doi atât de mult de mine? Aud? Voi continuați să debitați prostii și să mâncași rahat, dar păziți-vă totuși, să nu vă înecați cu el.

Da Domnule @Liviu, măgarule iredentist, naționalist și șovin împuțit!
Știu foarte bine cum s-a terminat răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan, fiindcă eu cunosc si respect istoria neamului meu, inclusiv istoria comună de veacuri a românilor și a maghiarilor din Ardeal. Tot atât de bine știu însă și datele istorice mai recente, ca de exemplu 3 august 1919 si 15 ianuarie 1945.
Ia te rog foarte atent notă de chestia asta, ia te rog notă că vreau să fac o revoluție de catifea în Carei, si mai ia te rog notă că în final te bag și direct și de-a dreptul în măta! Ca să nu mai fie lucruri neclare între noi.

În rest, s-auzim numai de bine.

de jiji la 31 March 2012 - 07:37

adica liviu are tinere de minte de la 1784 si nu mai tine minte de ocupatia hortista din 1940 din carei?de toate crimele comise strict pe motive etnice?sa fii roman in carei a devenit o adevarata aventura se pare.tinem minte numai ce ne place si o dam la intors cu atrocitatile din anii 40 care oricum sunt mai aproape si mai si traiesc unii din cei fortati sa plece in refugiu.in loc sa puneti mana sa lucrati si sa va platiti impozitele vreti sa faceti voi o revolutie si va bateti joc nu numa de romani da si de ungurii cinstiti.credeti ca daca furati atata o sa va ingrope cu banii la cap si o sa ajungeti in rai?mereti la neamu vost daca nu va place si nu mai mulgeti statu roman.

de unu la 31 March 2012 - 09:22

sunt bucuros, vad ca toata lumea se pricepe la toate, si vorbesc bine fiecare limba se vede din parerile scrise, si felicitari pentru fiecare comentar inseamna aveti mult timp liber, pacat ca nu o folositi in interesul comunitatii ci numai comentati de asta sta tara asta asa cum aste ca fiecare comenteaza dar cand este de facut le doare undeva dar de comentet merge ca suntem tare destepti,felicitari tot inainte tuturori lipiti de pamant si cu o gandire ramas in urma cu 50 de ani.

Lasati un comentariu