Uzucapiune

• publicat la: 8 March 2012
Uzucapiune

Legiuitorul sancţionează dezinteresul proprietarilor faţă de imobilele lor.

Legiuitorul au găsit o modalitate prin care să-i pedepseasca pe cei care isi neglijează proprietăţile şi care nu au mai călcat de ani buni pragul acestora! Metoda? Uzucapiunea!

Calitatea de proprietar asupra unui bun, fie el mobil sau imobil, nu se poate pierde una-două, insă, in cazul in care legiuitorul trage concluzia că proprietarul nu se ocupă de bunul sau intr-un mod responsabil, este total dezinteresat sau nu a mai dat semne de foarte mult timp, se poate aplica sancţiunea uzucapiunii (prescripţia achizitivă).

Trebuie spus că uzucapiunea constă in modul prin care o persoană poate dobândi dreptul la proprietate asupra unui bun dacă face dovada că a folosit neintrerupt respectivul bun pe o perioadă de timp fixata de lege.

Altfel spus, dacă o persoană a locuit foarte mult timp intr-un loc (chiar decenii) si l-a intreţinut, poate pretinde titulatura de proprietar asupra acelui bun. In cazul uzucapiunii de 30 de ani, se impune exercitarea unei posesii neintrerupte de 30 de ani, indiferent dacă posesorul a fost de bună sau rea credinţă, iar in cazul celei de 10-20 de ani trebuie să existe un just titlu si ca posesorul să fie de bună credinţă.

Termenul de uzucapiune de 10 ani se acordă in momentul in care adevăratul proprietar are domiciliul in circumscriptia tribunalului de unde se află imobilul, in timp ce termenul de uzucapiune de 20 de ani se acordă atunci cand acesta nu figureaza si nu este respectata aceasta conditie.

Daca pentru bunurile imobile este necesara trasarea unei perioade de timp, in cazul celor mobile acestea se dobândesc prin bună-credinţă, fără să se invoce clauza temporală.

Cel mai just dintre titluri

Din punct de vedere legal, titulatura de just titlu reprezintă actul juridic translativ de proprietate (vanzare, donatie, schimb), dar care nu garanteaza dobandirea proprietatii. Astfel, chiar daca dobanditorul intra in posesia unui asemenea act, acesta nu reprezinta girul titlului de proprietate, ci este un act care ii faciliteaza anumite actiuni.

Proprietarul a murit, trăiască uzucapantul!

In momentul in care a fost indeplinit procesul de uzucapiune, fostul proprietar isi pierde dreptul la proprietate, lasandu-i locul uzucapantului. Aceasta actiune este retroactiva, adica uzucapantul isi intra in drepturi din momentul in care a inceput sa curga termenul de prescriptie.

De cele mai multe ori, in practica acestui domeniu, cele mai multe procese intentate pe motivul uzucapiunii au fost indreptate impotriva consiliilor locale, care apar ca titulare de cele mai multe ori pe aceste proprietati, sau impotriva mostenitorilor de drept ai proprietarilor decedati.

Informatiile cu privire la identitatea fostilor proprietari sau ale mostenitorilor pot fi gasite in istoricul de rol fiscal, care este gazduit de arhivele statului sau de unitatile administrative.

Pentru detalii, acceseaza www.avocat-tv.ro, sectiunea Subiecte.

Lasati un comentariu