Hristos a înviat ! Cuvânt de Sfintele Paşti

• publicat la: 14 aprilie 2012
Hristos a înviat ! Cuvânt de Sfintele Paşti

Hristos a înviat!

Veniţi, oameni, să-i cântam şi să ne închinăm lui Hristos, să slăvim învierea Lui din morţi!

Astăzi este mântuirea lumii: nimicitu-s-a şi s-a biruit vrăjmaşul cel temut şi neînfrânt pâna acum al neamului omenesc si al întregii lumi – moartea. Omul a fost zidit nemuritor, dar păcatul l-a lovit cu moarte.

Mulţi oameni trăiau la începutul lumii cu sutele de ani, dar şi lor le venea sfârşitul. Erau bărbaţi puternici, care-si învingeau toţi duşmanii, care supuneau ţări si popoare, dar nici unul dintre ei nu a reuşit să biruie moartea.

Altii, prin întelepciunea lor, se ridicau deasupra tuturor, se îmbogăţeau de cunoştinţe, descopereau tainele naturii, dar nimeni dintre ei nu a reusit să omoare moartea. Chiar si drepţii, cu întristare, se coborau cu sufletele în iad, simţind că totul în viaţă e deşertăciune si chin sufletesc, care se prelungeşte până la moarte.

Dar astăzi moartea a fost biruită. Căci Hristos a înviat. S-a ridicat Hristos, primul dintre cei înviati. Nu pentru Sine a gustat moarte şi a înviat Hristos, Fiul Dumnezeului veşnic viu ci, ca să biruie moartea în El Insusi, iar nouă, oamenilor, să ne deschidă porţile vieţii veşnice, El a   primit moartea si îngroparea si, înviind din morti, a devenit biruitorul morţii.

Singur înviindu-Se pe Sine cu puterea Sa dumnezeiască, El le dăruieşte tuturor celor ce merg către El si în urma Lui viaţa veşnică si nemurirea. El îi hrăneşte pe credincioşii Săi cu Trupul si Sângele Său cel înviat, turnând în ei suvoiul vietii. El ne conduce spre viata plină de bucurie, spre raiul cel nou, plin de dumnezeiasca Lui slavă.

Asemeni lui Hristos, Care doar pentru scurtă vreme a gustat moartea, mor si astăzi oamenii, ca să învie din morţi si să fie împreună cu El în împărăţia Lui.

Astăzi e ziua învierii. Cu bucurie să o prăznuim, oameni buni!

Se veselesc si cei trecuţi în lumea cealaltă, părinţii si fraţii noştri, văzând lumina Invierii si pregustându-şi propria înviere, când se vor sătura si mai mult de slava dumnezeiască.

Bucuraţi-vă, toţi cei bolnavi, cei întristaţi şi suferinzi. Va veni si pentru voi vremea unei vieţi pline de bucurie.

Prăznuiţi, veseliti-vă toţi oamenii, bătrâni si tineri, bogaţi si săraci, puternici şi neputincioşi, cei ce munciţi si cei ce nu vă găsiţi de lucru, locuitori în oraşe, în sate si în pustii, călători si întemnitaţi!

Toţi să ne bucurăm acum! Sărbătorim omorârea morţii, a iadului nimicire, începutul unei vieţi noi.

Hristos a înviat din morti, cu moartea pre moarte călcând si celor din mormânturi viaţa dăruindu-le. Hristos a înviat!

din “Predici si îndrumari duhovnicesti”, Sfântul Ioan Maximovici

comentarii

de magyar la 15 aprilie 2012 - 16:25

Paşte Fericit!

Lasati un comentariu