Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi

• publicat la: 29 May 2012
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi

Locurile speciale pentru candidaţii rromi pentru anul şcolar viitor,se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, in limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa. Cererile pentru inscrierea pe locurile speciale pentru rromi vor fi inregistrate la secretariatul şcolii generale in care invaţă elevii rromi din clasa a VIII-a, după care vor fi aduse la secretariatul sediului ISJ sau inspectorului scolar Simona Sălăgean până la data 25 iunie 2012. Orice cerere depusă după acestă dată nu mai este luată in considerare.

Candidatii din etnia rromilor care candidează pentru ocuparea locurilor alocate distinct trebuie să prezinte la insciere următoarele acte:
- o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizatii civice sau politice a rromilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia rromilor;
- cererea de inscriere;
- cartea de identitate;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
- adeverinta cu notele si media generala;
- foaia matricola ( cu calculul mediei generale);
- fisa medicala.

In perioada 6-8 iulie 2012, comisia judeteană de admitere, asigură repartizarea candidatilor rromi care au depus cereri până la data mentionată, pe locurile speciale pentru rromi, in ordinea descrescătoare a mediilor de admitere in baza optiunilor exprimate de candidati.
Repartizarea se va face in sedinţă publică.

comunicat ISJ

Lasati un comentariu